Fastighetsbolaget som satsar på gröna värden

Kraftstaden Fastigheter arbetar utifrån filosofin att varje individ kan bidra med det lilla för att påverka i det stora. Då är det viktigt att det också är krattat för att kunna bidra med det lilla i så stor utsträckning som möjligt.

Vi utför ett systematiskt miljöarbete, men även ett energieffektiviseringsarbete som ju också påverkar miljön. Kraftstaden Fastigheter lägger stor kraft på att våra hyresgäster hyr lokaler där vi successivt kan minska miljöbelastningen. Vår ambition är att ständigt förbättra miljön både i och runtomkring våra fastigheter och lokaler. När vi bygger nytt är miljöeffekten en viktig faktor som vi tar hänsyn till. Genom att sprida det gröna tänket kan vi tillsammans inspirera varandra och andra.

Här nedanför samlar vi allt som rör vårt energi- och miljöarbete. Ni kan bland annat läsa om våra energi- och underhållsprojekt och om den elbilspool som Kraftstaden har tillsammans med Trollhättan Energi, Innovatum, Högskolan Väst och Trollhättan Stad.

Energi och miljöarbete

Energi- och underhållsprojekt

Elbilspool och tjänstecyklar