• Frälsegårdsskolan.
  • Stor aktivitet under sommaren på Frälsgårdsskolan.
  • Frälsegårdsskolan.
  • Nya innertak på G.
  • Den nya ventilationen anläggs.
  • På taket syns de nya ventilationsaggregaten.

Upprustning och energibesparingar

I projektet har vi tagit ett rejält grepp om energifrågorna och monterat in en ny ventilationsanläggning med återvinning. En åtgärd som inte bara ger lägre energikostnader utan också en markant förbättring av luftkvaliteten. Kallvinden har tilläggsisolerats, taket har försetts med nytt tätskikt och varmvattenledningar tilläggsisolerats.

Enligt beräkningar ska den minskade energikostnaden finansiera en betydande del av renoveringskostnaden.

Bakgrund

Renoveringen av Frälsegårdsskolan har nu avslutats. Ett efterlängtat projekt som gett skolans personal och elever en modern och effektiv arbetsmiljö. Skolan byggdes på 60-talet och är en fin resurs i arbetet att utbilda och integrera nyanlända gäster till Trollhättan.  Man har installerat de senast hjälpmedlen för att effektivisera utbildningsarbetet.

Under slutet av vårterminen fick vi god hjälp av skolans personal och elever då fläktrum och vissa salar färdigställdes. Vi kan konstatera att det samarbetet gav ett gott resultat. Ett stort tack till skolans personal.

Är det något du undrar om projektet eller fastigheten?

Kontakta ansvarig förvaltare Daniel Nordström.