I vår strävan att bli helt fossilfria och på så sätt minska våra utsläpp av CO2 har vi under 2018 tagit nya steg.

Fossilfritt 

Kraftstadens servicebilar går, med ett undantag, på närproducerad biogas. För att klara sitt arbete i kommunens ytterområden, vid besvärligt väglag, kör våra drifttekniker en fyrhjulsdriven bil. Den finns inte att få som biogasbil så fram till i december 2018 har den tankats med diesel. Nu tankas den med fossilfri HVO 100 på Eidars tank. Samma HVO kan även användas till spetsvärme i den sista kvarvarande oljepannan om det skulle bli riktigt kallt någon gång. Tack för det samarbetet
Eidar!

Då vår fjärrvärme och elektricitet kommer från förnybara källor kan vi nu konstatera att vi håller våra hus uppvärmda, driver våra elförbrukare och transporterar oss i Kraftstadens bilar fossilfritt.

Kraftstadens servicebil som går på fossilfri HVO 100.

Från Eidars tank kan våra drifttekniker tanka fossilfri HVO 100.