Miljösamordnare Dennis vid en av elbilarna

Elbilspool

Registrera dig i vår elbilspool, antingen som företag eller som privatperson. Efter registrering bokar du enkelt någon av bilarna via internetbokningen och låser upp dem via sms. Genom att kunna nyttja elbilspoolen för resor inom jobbet ökar dina möjligheter att kunna ta ett miljövänligare och mer hälsofrämjande färdmedel till och från jobbet. Då tar du bara bilen när du måste och miljövänligare alternativ när du kan – och får kanske bättre hälsa på köpet. Kontakta Move About för att registrera dig i elbilspoolen. Se mer info nedan.

Skylt-elbilspool

6 minuters restid mellan resecentrum och Innovatum. 

På vardagar går bussarna en gång i kvarten under morgonen och eftermiddagen (06:13-10:13 samt 14:43-18:28). Övrig tid är det 30 minuter mellan avgångarna. Blir vi fler som tar bussen så ökar sannolikt antalet avgångar ännu mer och därmed också tillgängligheten ytterligare.

Different people can be seen travelling on the bus. Some are talking to other people, others are using technology or looking out the window.

Kraftstaden ser gärna att bilanvändandet och därmed behovet av parkeringar minskar på Innovatum så att vi kan använda ytorna till att skapa fina miljöer istället för att lägga fokus på asfalterade parkeringsytor. Vi stämmer in i Västtrafiks ord om att det handlar om att ta kollektivtrafik, cykel eller promenad när du kan och bilen när du måste.

Statistik_siffra

Ovanstående insatser rimmar bra med att vi försöker följa Trollhättans Stads översiktsplan gällande byggnation och stadsutveckling i vilka det finns önskemål om hur Trollhättan på bästa sätt utvecklas i framtiden. Bland de 10 viktigaste punkterna i denna plan finns en vision om fördelningen mellan bilanvändning och övriga färdmedel. Så här lyder den:

Ökande andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik (nr 7)
För att Trollhättan ska kunna växa med 14 500 invånare på ett attraktivt och hållbart sätt, krävs det att vi gör det utan att varje ny person har med sig en bil. den förväntade trafikökningen ska till största del hanteras genom att vi går mer, cyklar mer och åker mer kollektivt. Detta kräver att vi bygger så att det är enkelt att välja bort bilen.

Powerpoint Trollhättans Stad mall 2 färg