Visst kan man köpa Generation Y!

Unga vuxna i Västsverige går mot strömmen. Till skillnad från vad många andra rapporter och undersökningar visar, rangordnar de unga västsvenskarna karriär och lön högre än värderingar som kompetensupplevelse och självbestämmande, det som annars brukar toppa listan. Men för att den mer flyktiga millenniegenerationen ska stanna kvar på en och samma arbetsplats krävs också att arbetsgivaren kan erbjuda ett intressant jobb med gott ledarskap och trevliga kollegor.

Den generation som är född mellan 1982 och 1996, brukar kallas millennials, eller Generation Y. En typisk millennial beskrivs ofta som teknikkunnig och mycket medveten när det gäller hälsa och konsumtion. Deloittes undersökning från 2017 konstaterar att gruppen värderar ett äkta och genuint engagemang högt. Det här gäller även i arbetslivet. När millennials söker jobb vill de att arbetsgivaren ska ha samma värderingar som de själva.

Men i Västsverige skiljer sig prioriteringarna åt i denna åldersgrupp jämfört med Sverige överlag. Det visar en ny undersökning som Kraftstaden har låtit göra. I studien, som omfattar 400 personer i Västra Götaland och norra Halland födda mellan 1986 och 2002, förklarar sex av tio att de vill göra karriär. Endast en av tio tycker att det är oviktigt. På det nationella planet är det fyra av tio som vill göra karriär.

Lönen svårslagen

Lönen har stor betydelse och är motiverande för millennials-gruppen i Västsverige. Faktum är att den toppar listan över vad som attraherar mest när gruppen söker jobb. Faktiskt är storleken på lönekuvertet viktigare än vilken typ av jobb eller arbetsuppgifter som väntar. Man kan alltså säga att unga vuxna i Västergötland har en inställning till arbetslivet som är mer lik tidigare generationer, än vad deras jämnåriga i övriga Sverige har.

Anders Torslid, VD på Kraftstaden tror att lönen är lika avgörande vid valet av arbetsplats för millennials som för övriga åldrar och kategorier.

Även om en millennial gärna vill utstråla något annat så är vi nog alla samma skrot och korn i denna fråga. Insikten i att din tid är dyrbar gör att ansträngningen måste vara värd något i slutändan, säger han.

Han menar också att det som kan bli dyrt är om du misslyckas med att behålla dina millennials. Haltar du organisatoriskt för att du har hög omsättning av personal så tappar du fart i både utveckling såväl som lönsamhet. Inte minst för att det kostar pengar varje gång du behöver rekrytera.

För millennials är lönen och dess förmåner viktigt.
Undersökning genomförd av AQ Analys AB
Anders Torslid – VD Kraftstaden Fastigheter

Utifrån Kraftstadens undersökning kan vi dra slutsatsen att du kan attrahera den västsvenska Y-generationen med en bra lön. I alla fall på kort sikt.

Men om du ska vara eftertraktad som arbetsgivare på längre sikt hänger det ändå på hur du inkluderar dina rekryter och hur stor lojalitet du lyckas locka fram genom en bra och lustfylld företagskultur.

Chefen – både förebild och ledargestalt

Något som de allra flesta unga vuxna i Västsverige lyfter fram som viktigt, tillsammans med goda kollegor, är en bra chef. Detta förklarar en av deltagarna i Kraftstadens studie.

– Att känna sig inspirerad av sin arbetssituation är superviktigt och chefen är en stor del i det. En bra chef behöver vara kompetent, absolut, men den behöver i än större utsträckning vara inkännande, respekterande och trygg. Vi inspireras av toleranta förebilder framför hänsynslösa karriärister, menar deltagaren.

Uttalandet stämmer väl överens med andra undersökningar som försökt hitta svaret på varför medarbetare väljer att sluta. Utåt kanske man säger något annat, men i själva verket är det ofta brister i ledarskap och kommunikation som haft en avgörande betydelse.

Som chef betyder det att du i både ord och handling tydligt förmedlar till dina potentiella rekryter att du levererar som chef och vilka förväntningar du har på dem.

– Lägg gärna kraft på hur ni tillsammans kan skapa trivsel på arbetsplatsen. Så att inte alla millennials eller övriga förväntar sig att du ska servera allting. Vi ska inte glömma att vi också har ett ansvar i att lära de yngre, blivande stjärnorna om värderingar från förr som är värda att hålla fast vid, avslutar Anders Torslid.

De topp tre viktigaste faktorerna vid jobbsökande.

Torslids 5 bästa tips när du vill rekrytera en millennial

  • Slipa på och sprid budskapet om dina/era utmärkta ledaregenskaper.
  • Sprid budskapet om att det är med den gemensamma ansträngningen man når bästa trivseln.
  • Satsa på trivsel och team-building bland din personal, och berätta utåt när ni gör roliga saker tillsammans på jobbet. Detta får gärna komma från kollegorna själva.
  • Prioritera respekt, lyhördhet och god kommunikation.
  • Erbjud den optimala kombinationen av bra lön, arbetskamrater som värderar laget framför jaget, och ett jobb att trivas med, så blir du en vinnare.

Undersökningen är genomförd av AQ Analys AB.

Mer om vad millennials föredrar