arrow Created with Sketch. Tillbaka

30 nya jobb till Trollhättan
när NIBE AB etablerar utvecklingskontor
på Innovatum District.

Trollhättans starka automotive- och teknikarv var en avgörande faktor då NIBE AB skulle välja plats att förlägga
ett satellitkontor för utvecklingen av energieffektiva värmepumpslösningar med intelligent styrning på. 

Ett fint tillskott av arbetstillfällen

Att NIBE AB, som är en del ett av Sveriges största teknikföretag med över 19 000 anställda runt om i världen, väljer att etablera sig i Trollhättan är givetvis mycket positivt. Runt 30 nya tjänster ska tillsättas för att möta den stora efterfrågan från främst övriga Europa gällande värmepumpar för omställning från gas till el för uppvärmning av byggnader, vilket i sin tur kräver utveckling av både nya och befintliga produkter.

Vår ambition är att söka kompetenta medarbetare till Trollhättan och första målet är 30 personer. Som företag satsar vi långsiktigt men är ändå försiktiga.

Kenneth Magnusson – Hållbarhetschef NIBE AB

Inflytt inom kort

Det är Gunnar W Anderssons passage på Innovatum District som blir adressen för NIBE:s nya trollhättekontor från och med november månad. 

Att ett företag av den här digniteten vill etablera sig på Innovatum District bekräftar att vi har en attraktiv produkt. Ingenjörskonsten i Trollhättan befästs ytterligare av att de lägger ett satellitkontor för utveckling här.

Viktor Johansson – Affärsutvecklingschef Kraftstaden

Rekrytering har redan inletts

Det nya satellitkontoret på Innovatum District är det första utvecklingskontoret som uppförs utanför utvecklingscentret i Markaryd. Tack vare Trollhättans ingenjörstradition tror företaget att man snabbt ska hitta rätt kompetens i området.   

Rekryteringen har redan inletts i nära samarbete med NIBEs utvecklings chef Mattias Nilsson. Företagets starka tillväxt och utvecklingskurva gör att vi inte har något att vänta på. Alla är ivriga att komma igång så snart som möjligt.

Micael Lawson – VD RECAS

Tjänster som efterfrågas

I det första skedet kommer spetskompetens som t ex mekanik-, mjukvaru-, wiring- och beräkningsingenjörer, kretskortskonstruktörer samt NVH- och EMC-kompetenser att anställas.

Till RECAS arrow_forward

Driva och rekrytera

Trollhätteföretaget RECAS, med VD Micael Lawson i spetsen, har fått i uppdrag av NIBE att hitta lokal, rekrytera de ingenjörer som behövs och att driva satellitkontoret den första tiden. 

Vi är väldigt glada för att NIBE gett oss förtroendet att skapa utvecklingscentret och rekrytera ingenjörerna och framtida konsulter, det är bra för Trollhättan och det bra för hela området. Och det är mycket troligt att detta kommer att växa och bli ännu större.

Micael Lawson – VD RECAS

NIBE Group – en global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Koncernen utvecklar och tillverkar intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter. NIBE förser också marknaden med komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning samt styrning för industri och infrastruktur. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves. NIBE börsnoterades 1997.

Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med ca 19000 anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2020 genererade en omsättning på 27 miljarder kronor.

RECAS

RECAS är ett konsultbolag som bildades 2012 som hanterar konstruerande och producerande företags bemannings- och tjänstebehov. RECAS planer är att snarast anställa de kvalificerade teknikingenjörer som ska utgöra det utvecklingscenter som ska vara med och utveckla intelligenta klimatiseringslösningar tillsammans med NIBE i Markaryd. Projektledare Ulf Rylander och Stig Nodin, finns på plats på huvudkontoret i Markaryd och jobbar på kunskapsöverföringen inför uppstart av det nya kontoret.