Arkitektskiss på Innovatumhöjden förskola på Innovatum i Trollhättan

Anbudsförfrågan för Innovatumhöjdens förskola är ute och vi letar efter nästa totalentreprenör som ska ta sig an att bygga den nya förskolan som planeras på Innovatumområdet.

Förskolan som går under namnet Innovatumhöjdens förskola kommer byggas i den södra delen av Innovatum, intill Innovatumhallen. Huset kommer uppföras som träbyggnad, enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Förskolan byggs i två plan och den kommer ha 6 avdelningar samt ett tillagningskök, till ytan blir den ca 1600 kvm.

         Om alla beslut blir positiva är tänkt byggstart planerad under april 2019 säger Tobias Björk, projektledare Kraftstaden Fastigheter.

Inspiration till arkitekturen på den blivande förskolan är hämtad från en befintlig fastighet på Innovatum, som i dagsläget är den enda träbyggnad som finns på området. Detta för att skapa känslan att den nya byggnaden alltid har funnits på Innovatum.

Anbudsförfrågan ligger ute till och med 28 januari 2019 och beräknas stå färdig för inflytt hösten år 2020.

Nedan är byggnaden på Innovatum som inspirationen är hämtad från.

Fasad mot söder

Vid frågor om projektet kontakta Kraftstadens projektledare Tobias Björk

 

Länk till pressmeddelande