Nytillsatt ledningsgrupp på Kraftstaden

Idag har tillförordnad VD Magnus Ingvarsson presenterat en ny organisationsstruktur för Kraftstadens medarbetare. I och med den nya organisationen har även en ny ledningsgrupp tillsatts.

Kraftstadens nya ledningsgrupp. Från vänster: John Ödman, Anders Gustafsson, Cimona Sjöstrand, Malena Eklund, Magnus Ingvarsson, Charlott Rahm och Gunilla Bogren.

Den nya ledningsgruppen består av tillförordnad VD Magnus Ingvarsson, Ekonomichef Gunilla Bogren, tillförordnad chef för fastighetsutveckling John Ödman, chef för fastighetsunderhåll Anders Gustafsson, HR-ansvarig Cimona Sjöstrand, tillförordnad marknads- och kommunikationschef Malena Eklund och kvalitetsutvecklare Charlott Rahm.

– Kraftstadens utvecklingsarbete innebär att vi ser över och utvecklar vissa delar i hur vi arbetar för att kunna säkerställa hög kvalitet, rätt kompetens, tillit och trygghet genomgående i hela bolaget, säger Magnus Ingvarsson.

Kraftstaden har satt en ny organisationsstruktur och vi välkomnar två nya chefer på interims kontrakt. Varför vi har valt att göra så, är dels för att vinna tid för att så fort som möjligt få en ny ledningsgrupp att komma på plats, dels mot bakgrund av att rekryteringen av en permanent VD har inletts, och vi vill ge utrymme för henne eller honom att själv avgöra hur utformningen av en ledningsgrupp skall se ut när det blir så dags.

För mer information kontakta:

Magnus Ingvarsson
VD, Kraftstaden
magnus.ingvarsson@kraftstaden.se
Tel: 0520 – 52 61 06

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan är ett kommunägt fastighetsbolag som hyr ut, utvecklar och förvaltar fastigheter som stärker Trollhättans konkurrenskraft. Vi erbjuder 450 000 kvm industri-, kontors- och utbildningslokaler samt lokaler för offentlig verksamhet fördelade på kommunens samtliga verksamhetsområden, framförallt inom näringslivssektorn. Du hittar våra lokaler och fastigheter i attraktiva lägen runtom i Trollhättan.

Vi som arbetar på Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan kan fastigheter. Tillsammans har vi över 400 års erfarenhet av fastigheter och förvaltning. För oss är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för er verksamhet i ändamålsenliga lokaler, som också håller över tid. Dessutom älskar vi att vara i framkant med projekt utöver det vanliga. I samarbetet med oss kan du känna dig trygg. Du kan lugnt fortsätta fokusera på din egen verksamhet medan vi hittar, förvaltar och utvecklar lokalen till er. En lokal perfekt för er verksamhet.