• Genombrottets framsida - infart via Nohbagatan.
  • Infart till Genombrottet från Åkerssjövägen.
  • De gamla traverserna bevarades och blev ett snyggt inslag i Genombrottet.
  • Den nya gatan - Gunnar W Anderssons passage går genom Genombrottet.

Genombrottet – i hjärtat av Innovatum

Behovet av fler arbetsplatser lade grunden till projekt Genombrottet. Projektet har resulterat i en ny gata som underlättar tillgängligheten i Innovatums ganska avlånga områdesyta. På samma gång tog vi fram ytterligare 8000 kvm kontorsyta och lokalyta.

Fantastiska möjligheter alltså. Vi rev den mellersta av tre stora långsmala industribyggnader och ersatte de rivna ytterfasaderna med glasfasader. Det skapade en fin balans mellan det historiska uttrycket och nutida design som tillsammans blev en perfekt kombination av moderna arbetsplatser. Takfönster, öppna ytor och synliga stålbalkar från svunna tider är andra element som bidrar till den speciella känslan.

Många visioner

Flertalet projekt är fortfarande i sin linda och bara väntar på att ta form och fart. Möjligheterna är oändliga och de gamla industrilokalerna utgör en utmärkt grund till morgondagens arbetsplatser och lokaler. Den som tidigt visar sitt intresse för de nya lokalerna har till och med möjlighet att påverka insidans utseende. Kraftstaden Fastigheter jublar över att kulturen hittat sin naturliga plats hos oss. N3 och alla aktiviteter på Nova Arena har inneburit mycket för pulsen på Innovatum.

Ännu fler verksamheter är inplanerade i området. Och när vi blickar framåt ser vi gärna att man ska kunna handla, gå till frisören och göra ärenden här, det som man tidigare hänvisats till stadskärnan för.

Innovatum Vision