Projektet som kan ge upp till
27000 kWh i energibesparing

Under maj startar vi på Kraftstaden vårt tredje energi- och underhållsprojekt, på tur står Kvarnens förskola i Strömslund.
Genom projektet beräknas vi kunna spara upp till 27 000 kWh, vilket ungefär motsvarar normalförbrukningen i en villa per år.
Projektet kan genomföras tack vare bidrag från Naturskyddsföreningens fond som finansieras genom försäljning av el märkt med Bra miljöval.

Fler möjligheter att spara energi

Tillsammans med Rejlers Energiprojekt genomför vi på Kraftstaden ett partneringprojekt för att spara energi och samtidigt genomför vi även underhållsåtgärder på fastigheten.

Vi kommer byta ventilation till modern FTX teknik, vi kommer tilläggsisolera, byta fönster och byta ut delar av belysningen till LED teknik.

I samband med projektet kommer vi  göra en del underhållsåtgärder och verksamhetsanpassningar så som byte av tak, renovering och anpassning av lekrum samt uppdatering av brandceller. Vi är tacksamma för det stöd som Naturskyddsföreningen lämnar för att vi skall kunna genomföra projektet.

Projektet planeras vara färdigt i slutet av oktober och vi hoppas verksamheten, barn och vårdnadshavare har överseende med de olägenheter som genomförandet skapar.

Vill du veta mer eller har frågor om projektet, kontakta ansvarig projektledare Sven Nielsen