Lillegårdens förskola har genomgått
en förändring

I de östra delarna av Trollhättan ligger Lillegårdens förskola, en förskola med tre avdelningar med barn i åldrarna 1–5. 
Förskolan som byggdes under 70-talet har haft ett underhållsbehov och under perioden maj-november 2018 har den
genomgått ett energi- och underhållsprojekt samtidigt som man passade på att göra verksamhetspassande åtgärder.

Projekt indelad i tre faser

Ett energi- och underhållsprojekt i Kraftstadens regi görs i samarbete med Rejlers Energiprojekt AB. Ett avtal som slöts 2016 och sträcker sig över fem år (till och med 2021). Det omfattar ett antal fastigheter i Kraftstadens bestånd och det genomförs minst ett projekt per år.

Faktaruta

Ett energi- och underhållsprojekt i Kraftstadens regi pågår över en längre tid och är indelad i tre faser.

  • Fas 1 – En grundlig energibesiktning av byggnaden görs, underhållsåtgärder sammanställs i samverkan med verksamheten för att ta fram en åtgärdsplan och riktpriskalkyl för vad som behöver göras.
  • Fas 2 – Inleds arbetet med utvalda åtgärder
  • Fas 3 – Löper under ett år följer man upp resultat efter åtgärderna för att se hur energiförbrukningen minskat.

Genomförda åtgärder

Målet med projektet på Lillegårdens förskola var att förbättra innemiljön och få ner energiförbrukningen samt efter framkomna önskemål från personalen viss verksamhetsanpassning.

Förskolan har tidigare haft rumsaggregat och spaltventiler med självdrag vilket har påverkat inomhusluften negativt då rumsaggregaten inte varit anpassade för antalet personer som vistades i lokalen. De gamla rumsaggregaten är nu ersatta med tre stycken nya ventilationsaggregat som placerats på strategiska platser enkla för Kraftstadens personal att nå utan att störa verksamheten. Ett aggregat placerades på vinden och därför sattes en ny dörr in på gaveln som vetter mot innergården och denna nås via en spiraltrappa.

I samband med att man installerade ett aggregat på vinden har man även tilläggsisolerat vinden för att minska värmeförlusten genom taket.

För att få plats med de tre nya aggregaten krävdes viss omorganisering av utrymmen på förskolan. Man har bland annat flyttat ett förråd och byggt igen ett tidigare rum som nu bara nås från utsidan.

Ny belysning ute och inne

All belysning är utbytt, både inomhus och utomhus. Inomhus har man ersatt den utanpåliggande armaturen med infälld armatur vilket gör det bra ur städsynpunkt att damm inte fastnar ovanpå där det kan vara svåråtkomligt. Dessutom ger det ett diskret intryck då lamporna knappt syns när de är släckta.

All belysning inomhus är uppkopplad via ett styrsystem skapat av Raybased där personalen med några knapptryck styr olika scenarion, t.ex. mysbelysning, via en surfplatta som har fästs på väggen.

Förbättrad lekhall

Lekhallen har målats och fått nytt golv. Takstolarna har även dem målats i flera lager dels för att det behövdes uppfräschning men också för att dammpartiklar inte ska fastna i den skrovliga ytan, man har dessutom fäst ett skydd på ovansidan just för enkelheten vid städning.

Även i lekrummet har det installerats infälld armatur, här med dimfunktion. Akustiken har även den i samband med renoveringen förbättrats avsevärt i lekhallen.

Verksamhetsanpassning

I samband med detta projekt där verksamheten har varit delaktiga, fanns önskemål om viss anpassning av lokalen. En avdelning på förskolan, Norrgården, renoverades för något år sedan och där installerades en skjutdörr med funktionen att kunna dela upp ett rum i två. Det fanns önskemål om detta på Mellangården och nu har man likaså där. Det sattes även upp en till grind på innergården som ytterligare avstängning mot framsidan och gatan som extra säkerhet för barnen.

Energimål

Fram till år 2020 ska Kraftstaden minska energiförbrukningen i de kommunala fastigheterna med 20%, dessa olika energi- och underhållsprojekt är en del av det stora arbetet med att nå det energimål som Trollhättan Stad har satt upp.