Ansökan till Kraftstaden Förebild

Varmt välkommen att göra din ansökan om att bli nästa Kraftstaden Förebild via nedanstående ansökan.
Sponsorprogrammet har som syfte att stötta lovande ensamidrottare, som dessutom i sin tur kan agera goda förebilder för barn och unga.
Samarbetet löper över ett års tid.

Kraftstaden Förebild