Kraftstadens filosofi

Kraftstaden vill i sitt sponsringsarbete hjälpa klubbar, föreningar och organisationer som verkar inom idrott, kultur, samhällsnytta eller miljö i Trollhättan. Vi hoppas kunna bidra till er och vår gärning på en och samma gång. Tillsammans blir vi starkare. 

Många söker stöd för sponsring hos oss. Vi önskar vi kunde hjälpa alla men det går inte så därför resonerar Kraftstaden enligt nedanstående angående vilka vi slutligen sponsrar.

Urvalskriterier

  • Sponsringens syfte är att utvald förening eller organisation bidrar till att stärka bilden av Trollhättans Stad och Kraftstaden Fastigheters gärningar och varumärken. Den/de sponsrade skall också bidra till att stärka Kraftstaden Fastigheters satsningar som bl a främjar stadens utveckling.
  • Sponsringen fördelas på de aktörer som vi anser främst svarar upp till att med önskvärd unicitet och kvalitet samt tydligt syfte och mål inom idrott, kultur, samhällsnytta eller miljö – verkar inom eller för Trollhättan.
  • Avtal som innehåller teamwork och motprestationer eftersträvas och prioriteras.
  • Vi vill alltid inkludera social hållbarhet i våra sponsringssamarbeten.

Krav och kriterier

Kraftstaden Fastigheters krav för sponsring är att mottagaren intygar att deras verksamhet inte har några kopplingar med budskap som kan uppfattas som politiska eller religiösa. Inte heller verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande. De vi väljer att samarbeta med ska ha en stark strävan efter att agera förebilder åt barn och unga. Vi samarbetar enbart med de organisationer som är innehavare av 90-konton och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll eller liknande.