Snålspolande det enda som gäller för oss


Minska vattenspill

För att minska onödig vattenåtgång använder vi bara snålspolande armaturer vid nyinstallation. Under 2011 och 2012 bytte vi ut de flesta blandarna på förskolorna. Då ersattes dessa med snålspolande alternativ.