Förskolan Citronfjärilen i Trollhättan först
i Sverige med ny energibesparande teknik

Hur kan vi minska miljöbelastningen och skapa bästa möjliga inomhusklimat för barn och personal i förskolemiljö? Det får Förskolan Citronfjärilen i vår fastighet prova med en av marknadens senaste tekniklösningar för ett förbättrat inomhusklimat. Projektet har vi fått på plats genom ett partneringprojekt med Rejlers Energiprojekt som har Schneider Electric som underentreprenör vad det gäller styr- och reglerteknik i projektet.

Minskad miljöbelastning
utan avkall på gott inomhusklimat

Både barn och vuxna på förskola tillbringar många timmar inomhus varje vecka vilket ger inomhusklimatet en central roll i vardagen. Kraftstadens ambition är att ständigt minska energianvändningen i våra byggnader, och därmed minska vår miljöbelastning utan att göra avkall på ett gott inomhusklimat. Därför har vi genomfört ett antal energiprojekt i form av partneringentreprenad med Rejlers Energiprojekt som samarbetspartner.

Förskolan Citronfjärilen blir första med det senaste. Förskolans lokaler på Frostmätarevägen 1 har fått en flexibel lösning för styrning av inomhusklimat där ventilation, värme, kyla och belysning är baserat på rumsstyrning. Det nya i detta projekt är att vi med hjälp framkantsteknik från Schneider Electric lagt till ett par funktioner som möjliggjorts av den senaste tekniken på området. Numera kan vi styra luftflöden i en lokal inte bara genom att mäta temperatur och CO2-halt utan även genom att avläsa hur många personer som faktiskt befinner sig i ett utrymme.

Sensor mäter flera nivåer samtidigt

I korthet innebär den nya tekniken att systemet anpassar sig och regleras efter behov via sensorer som mäter flera viktiga komponenter på samma gång. Exempelvis känner sensorn av antal individer i ett rum och ger en direkt indikation om kommande behov av luftreglering. Kombinationssensorn arbetar på flera nivåer samtidigt:

  • Räknar antalet personer på en yta
  • Mäter ljusnivå, ljudnivå, temperatur, luftfuktighet och temperatur
  • Detekterar närvaro

Sådana här utvecklingsprojekt passar oss på Kraftstaden väldigt bra då vi alltid strävar efter att ligga i framkant, framförallt gällande energi- och hållbarhetsfrågorna.

Anders Torslid, VD på Kraftstaden Fastigheter

Att ventilera fastigheter beräknat på det faktiska antalet personer som befinner sig i lokalerna säkerställer både ett behagligt och bra inomhusklimat och optimerad energianvändning.

Kenneth Nygren, Team Manager på Schneider Electric

Ger viktiga insikter

Den nya tekniklösningen betyder större energibesparing och vi tar ytterligare steg från traditionell styrning som justerade sig efter ett tidsschema eller enbart närvaro. Med hjälp av att den nya tekniken successivt anpassar luftflöden och värmebehovet på ett bättre sätt, minskar vi miljöbelastningen från fastigheten.

Den nya tekniklösningen mäter inte bara kontinuerligt luftkvaliteten, utan kan faktiskt indikera antalet individer som faktiskt befinner sig i ett utrymme. Det ger oss nya möjligheter att styra inomhusklimatet i våra fastigheter och ger oss viktiga insikter. Funktionen gör att vi på ett smartare, mer hållbart sätt kan erbjuda en bättre inomhusupplevelse för hyresgäster och besökare.

Är du intresserad av att veta mer om våra energiprojekt?

Hör gärna av dig till energiansvarig Sven Nielsen.