Kvarnens förskola – ett lyckat energiprojekt

Under 2019 genomfördes ett energiprojekt på Kvarnens förskola i Strömslund.
Projektet har möjliggjorts i samarbete med Rejlers Energiprojekt och med hjälp av finansiering från Naturskyddsföreningens fond: Bra Miljöval.

Ny ventilation

Förskolan Kvarnen på Kvarnvägen 30 i Trollhättan byggdes 1972 med två avdelningar, gemensam lekhall samt en del med kök och personalutrymmen. Under 80-talet byggdes förskolan ut med ytterligare en avdelning. De delar som byggdes på 70-talet ventilerades med frånluft medan den från 80-talet ventilerades genom till- och frånluft med plattvärmeväxlare från tillbyggnadsåret.

För att spara energi och samtidigt skapa bättre inomhusklimat genomförde Kraftstaden Fastigheter AB under 2019 fram till januari 2020 ett utbyte av samtlig ventilation i fastigheten. Den nya ventilationen består av fyra nya effektiva FTX-aggregat med roterande värmeväxlare. Vi har även bytt styr och regler för att lättare kunna optimera energianvändningen.

Tilläggsisolering och fönsterbyte

Vi har genomfört åtgärder i klimatskalet så som byte av fönster och tilläggsisolering av vindsbjälklag. Vad gäller tilläggsisolering av vindsbjälklag har vi, av kostnadseffektiva skäl, valt att utföra åtgärden i hela byggnadens vindsbjälklag i stället för bara en av avdelningarna som först planerades.

I samband med projektet har vi även genomfört några smärre anpassningar på önskemål av verksamheten så som ombyggnad av ett skötrum.

Minskad energianvändning

Under årets första fem månader kan vi konstatera en total energibesparing på 24% jämfört med snittet för samma period 2016–2018. Den största delen av besparingen kan härledas till ett minskat värmebehov i samband med ventilationsbyte. Byggnadens ventilation möter nu även modernare krav på ventilation och en ökad belastning.

Vi är glada och tacksamma över det möjliggörande stöd som Naturskyddsföreningen bidragit med till en bättre framtid säger Sven Nielsen, Energiansvarig på Kraftstaden.

Ett energiprojekt som har gett en energibesparing av totalenergin på 24%

Är du intresserad av att veta mer om våra energiprojekt?

Hör gärna av dig till energiansvarig Sven Nielsen.