Kraftstaden och Marianne Ahlborg satsar på idrott bland unga 2021

Kraftstaden sponsrar sedan länge flera idrottslag i Trollhättan, främst lag på elitnivå. Det är ett sätt att stötta och samtidigt sätta Trollhättan på kartan. Stöttningen av ensamidrotten har som regel inte varit lika stor som för lagidrotten. Därför lanseras nu Kraftstaden vårt Förebildsprojekt med hjälp av pilotperson boxare Marianne Ahlborg.

#kraftstadenförebild

Upplägg

Sponsorprogrammet har som syfte att stötta lovande ensamidrottare, som dessutom i sin tur kan agera goda förebilder för barn och unga.

Genom idrottare som Marianne och deras sätt att vara hoppas Kraftstaden kunna peppa skolungdomar i Trollhättan till att bli mer aktiva inom idrott. Att idrotten gör dig till en vinnare, oavsett ambitionsnivå och fallenhet.

Pilotprojekt på 1 år

Sponsorprogrammet Kraftstaden Förebild löper över ett år och första året blir i pilotprojektsform. Boxaren Marianne Ahlborg är den som inleder programmet. Under 2021 kommer hon besöka elever i olika årskurser för att inspirera unga till att utöva mer idrott. Att våga satsa oavsett vilken sport som utövas.

Trollhättan har många förebilder som förtjänar att lyftas. Marianne Ahlborg är en sådan. Och genom projektet Förebild kan Kraftstaden stötta såväl elever som idrottare. Marianne Ahlborg, som bland annat vunnit två SM-guld, gjorde debut som professionell boxare förra året.

Många företag stöttar bara lagidrott

Många av ensamidrottarna är aldrig aktuella för sponsring eftersom stort fokus läggs på lagidrotten. Med den här satsningen vill vi ge fler förebilder chansen att inspirera Trollhättans skolungdomar till att idrotta. Det blir också ett sätt att även stötta de mindre sporterna, som annars inte får samma möjligheter.

En ny förebild varje år

Faller detta första test-år väl ut hoppas vi kunna utse en ny förebild nästa år

Om vi efter utvärdering väljer att fortsätta med programmet så blir det en ny idrottare som utses av en jury bestående av Kraftstadens ledningsgrupp.

– Så himla kul projekt! Det stämmer väldigt väl överens med vem jag är och vad jag som både person och idrottare står för, förklarar Marianne.