Vi vill stödja barn och unga

Kraftstadens sponsringsarbete

Kraftstaden har lanserat ett sponsringsprogram i Trollhättan för att stödja lokala klubbar, föreningar och organisationer
som verkar inom olika samhällsområden. Programmet inkluderar såväl idrott, kultur, miljö och annan samhällsnytta.
Ansökningsperioden är öppen från 1 mars till 30 maj.

Vår tanke med
sponsrade insatser

Genom detta initiativ strävar Kraftstaden efter att inte bara bidra till verksamheter utan också stärka den gemensamma insatsen för att främja lokalsamhället. Vi hoppas kunna bidra till er och vår gärning på en och samma gång. Tillsammans blir vi starkare!

Sponsringen syftar till att stödja föreningar eller organisationer som aktivt arbetar för att ge barn och unga en meningsfull fritid där de kan utvecklas, umgås och ha roligt oavsett ålder, fysiska funktioner och ekonomiska möjligheter. Man bör dessutom arbeta med integration, jämställdhet och HBTQIA-frågor. 

Det är många som söker stöd för sponsring hos oss och vi använder oss därför av nedanstående krav och kriterier som grund inför det slutgiltiga beslutet.

Välkommen med er ansökan längst ner på sidan.

Föreningsliv för sponsring

Krav för sponsring

Kraftstaden Fastigheters krav för sponsring är att mottagaren intygar att deras verksamhet inte har några kopplingar med budskap som kan uppfattas som politiska eller religiösa. Inte heller verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande. Vi vill få redovisat, via kvitton, fakturor eller likande, till vad sponsringspengarna går.

De vi väljer att samarbeta med ska ha en stark strävan efter att agera förebilder åt barn och unga. Vi samarbetar enbart med de organisationer som är innehavare av 90-konton och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll eller liknande.

Urvalskriterier

  • Sponsringens syftar till att stödja föreningar eller organisationer som aktivt arbetar för att ge barn och unga en meningsfull fritid där de kan utvecklas, umgås och ha roligt oavsett ålder, fysiska funktioner och ekonomiska möjligheter. Man bör dessutom arbeta med integration, jämställdhet och HBTQIA-frågor.
  • Sponsringen fördelas på de aktörer som vi anser bäst svarar upp till att med önskvärd unicitet och kvalitet samt tydligt syfte och mål inom idrott, kultur, samhällsnytta eller miljö – verkar inom eller för Trollhättan.
  • Förening eller organisation ska bidra till att stärka bilden av Trollhättans Stad och Kraftstaden Fastigheters varumärken. Den/de sponsrade skall också bidra till att stärka Kraftstaden Fastigheters satsningar som bland annat främjar stadens utveckling.
  • Avtal som innehåller teamwork och motprestationer eftersträvas och prioriteras.

Ansökningsperiod

Vänligen observera att Kraftstaden har en ansökningsperiod för sponsorpengar. Ansökningsperioden är aktiv mellan 1 mars och 30 maj. Det går inte att ansöka innan eller efter dessa datum. Det går inte heller att ansöka via mejl, telefon eller person.