Fastighetsutveckling

Projektledare

Erfarna projektledare med många strängar på sin lyra. Fastigheter som specialité naturligtvis.


Marknad och Kommunikation

Vi har hand om Kraftstadens marknadsföring och kommunikation.


Mobilitet

Arbetet med framtidens resande pågår för fullt. Kraftstadens ess i frågan ser du här nedanför.


Fastighetsstrategi