Energi och miljö

Vår ambition är att ständigt förbättra miljön både i och runtomkring våra fastigheter och lokaler.
Kontakta oss gärna om du har några frågor kring Kraftstadens miljöarbete.