Ledningsgrupp Kraftstaden

I ledningsgruppen är ansvarig chef från respektive område representerade.