• Inspireras av grönt.

Fastighetsbolaget som satsar på gröna värden

Kraftstaden Fastigheter arbetar utifrån filosofin att varje individ kan bidra med det lilla för att påverka i det stora. Då är det viktigt att det också är krattat för att kunna bidra med det lilla i så stor utsträckning som möjligt.

Dennis Nyström är miljö- och energisamordnare på Kraftstaden Fastigheter och arbetar med just sådana frågor. Han menar att ”vi kan alltid göra lite mer imorgon än vad vi gjorde idag”. En härlig inställning som vi hoppas ska smitta av sig på vår omgivning. I övrigt arbetar Kraftstaden Fastigheter efter en miljöplan med långsiktiga och mätbara mål, som ska skapa hållbar utveckling i det vi gör.

Vi utför ett systematiskt miljöarbete, men även ett energieffektiviseringsarbete som ju också påverkar miljön. Kraftstaden Fastigheter lägger stor kraft på att våra hyresgäster hyr lokaler där vi successivt kan minska miljöbelastningen. Vår ambition är att ständigt förbättra miljön både i och runtomkring våra fastigheter och lokaler. När vi bygger nytt är miljöeffekten en viktig faktor som vi tar hänsyn till. Genom att sprida det gröna tänket kan vi tillsammans inspirera varandra och andra.

Energi och miljöarbete

Energiprojekt

Elbilspool och tjänstecyklar