Avfallstrappa

Återvinningens dag är en dag som Kraftstaden Fastigheter vill uppmärksamma med tanke på återvinningens stora miljövinster. Tillsammans kan vi bidra till återvinning och hushållning av naturens resurser. Den 29 september som är återvinningens dag är instiftad av Renova.

På Kraftstaden Fastigheter strävar vi alltid efter att arbeta så miljömässigt hållbart som möjligt, vi sorterar flitigt i våra egna återvinningsstationer och hoppas att vi även kan vara en förebild för våra hyresgäster. På Innovatumområdet finns det ett flertal återvinningsstationer där våra hyresgäster kan återvinna bland annat papper och kartonger.

Kraftstaden Fastigheter har under många år arbetat för hållbar utveckling, och vår nyproduktion är certifierade enligt miljöbyggnad Silver enligt Sweden Green Buildings certifieringssystem. I det befintliga beståndet arbetar vi med energieffektiviseringar för att uppnå våra mål om 20 % lägre energianvändning fram till år 2020. I ett fem år långt samarbete med Rejlers Energiprojekt AB kommer vi att energirenovera ett antal kommunala fastigheter. I det projekt som redan genomförts i den satsningen, Åsaka skola, kan man hittills se en halvering av energianvändningen. Arbetet fortsätter nu på övriga byggnader i projektet och energirenoveringen av Lillegården förskola avslutas inom kort.

Tillsammans med bland annat Trollhättan Stad och Trollhättan Energi deltar Kraftstaden i Sol i Väst som är ett nätverk där offentliga aktörer tillsammans bygger upp kompetens och erfarenhet om solcells utbyggnad.

Solceller byggnad 74 Innovatum

Ett lyckat solenergiprojekt gjordes på byggnad 74 på Innovatumområdet i Trollhättan. Där monterades solceller längs ena långsidan som solavskärmning och fick på så vis en dubbel effekt genom att både alstra energi och minska kylbehovet sommartid. Den solenergi som inte används i byggnaden säljs vidare ut på elnätet. I nyproduktion värderar vi alltid möjligheten att installera solceller och i Kraftstadens senast påbörjade byggprojekt,  en kontorsbyggnad på Innovatumområdet som beräknas stå färdigt år 2020, kommer det installeras ca 330 m² solceller på taket.

Kraftstadens miljöbilspool i samarbete med Move About, Innovatum, Högskolan Väst och Trollhättan Energi består för närvarande av tre elbilar och är tillgänglig för både företag och privatpersoner i området. Kontakta moveabout.se för att skapa konto.

I Kraftstaden var vi tidigt ute med laddplatser och med de senaste årens utveckling med Klimatklivet, ett investeringsstöd för bland annat laddinfrastruktur, har vi tillsammans med Högskolan Väst, Trollhättan Energi och Trollhättan stad etablerat ett tjugotal framtidssäkra laddplatser vid våra fastigheter. I Trollhättan finns för närvarande mer än 85 laddpunkter till förmån för allmänheten.

– Så nu är det bara att ladda för framtiden säger Sven Nielsen, energiansvarig på Kraftstaden Fastigheter

För mer information kontakta Sven Nielsen, energiansvarig på Kraftstaden Fastigheter.

Elbil utanför byggnad 73 tillhörande elbilspoolen