Parkering och mobilitet
på Innovatum District

I vårt arbete med att främja hållbar mobilitet har vi tagit fram en handlingsplan på kort och långt sikt.
Vi arbetar på flera fronter och dialoger förs mellan Trollhättan Stad, kollektivtrafik, cykelpooler,
bilpooler, representanter från områdets näringsliv och oss på Kraftstaden, där vi sett över tänkbara möjligheter
som följer de krav och riktlinjer som ställs på oss alla.

Innovatum Districts utveckling

Under områdets utveckling har det genom åren funnits gott om lättillgängliga parkeringsplatser i direkt anslutning till arbetsplatsen men ju fler etableringar desto färre närbelägna platser. Idag används istället tänkta besöksparkeringar som heldagsparkering och området fylls inifrån och ut. Vår senaste beläggningsmätning visar på att cirka 73% av platserna är upptagna.

Kraftstadens ambition

Vår ambition är att ständigt arbeta för att Innovatum District ska var en attraktiv plats att verka, bo eller besöka. Där vi alltid har målet att skapa en parkeringssituation som är hållbar för alla inblandade parter och som i slutändan kommer till gagn för oss alla, inte minst för miljön.

Pool-up

Med möjligheten till elbilspool på arbetsplatsen blir det enklare att till exempel ta cykeln till jobbet och sedan köra miljöbil i framförallt de kortare resorna i tjänsten.
Ett miljövänligare och mer ekonomiskt alternativ helt enkelt.

Parkeringsavgift

Parkeringsavgift betalas på vissa parkeringsplatser och under specifika tider på Innovatum District.

Rondering

Den 1 november 2020 utökade Avarn sin rondering på District för att underlätta parkeringssituationen.

Laddplatser

Kraftstaden har tillsammans med ChargeNode utökat antalet laddpunkter på Innovatum District.

Cykelgarage

Hyr en säker plats i cykelgaraget vid Byggnad 103. Lokalen är larmad och kräver passertag och kod.

Kollektivtrafik

Bussarna går en gång i kvarten under morgon och eftermiddag. Övrig tid 30 minuter mellan avgångarna.

Cykelservice

Håll cykeln i trim och förläng cykelsäsongen. På onsdagar hittar du cykelservice på Innovatum District.

Parkering Innovatum District

Parkeringsfrågan på District har den senaste tiden varit ett ämne som väckt debatt, med många tankar och diskussioner kring parkeringslägen och vad
som är ett rimligt antal parkeringsplatser.