Elbilspool – ett miljövänligare alternativ

För några år sedan startade vi på Kraftstaden tillsammans med Innovatum AB, Trollhättan Energi och Trollhättans Stad
igång en elbilspool som ett led i processen att göra vår verksamhet mer miljöanpassad. 
Med möjligheten till elbilspool på arbetsplatsen blir det enklare att t.ex ta cykeln till jobbet
och sedan köra miljöbil i framförallt de kortare resorna i tjänsten.

Växande bilpool

Genom att kunna nyttja elbilspoolen för resor inom jobbet ökar dina möjligheter att kunna ta ett miljövänligare och mer hälsofrämjande färdmedel till och från jobbet. Då tar du bara bilen när du måste och miljövänligare alternativ när du kan – och får kanske bättre hälsa på köpet. 

Elbilspoolen består idag av 4 stycken elbilar. 3 stycken finns på Innovatum District, en vid byggnad 59, 1 vid byggnad 103 och 1 vid Innovatumhallen. Den fjärde hittar du på Högskolan Väst.

Den el som bilarna laddas med hos oss är märkt ”Bra Miljöval” vilket visar att energin kommer från källor med minsta möjliga miljöbelastning.

Anslut dig till elbilspoolen

Registrera dig i vår elbilspool, antingen som företag eller som privatperson. Privatpersoner kan boka elbilarna mellan klockan 17-07 på vardagar och helger.

Som ansluten medlem till Move About har man dessutom möjlighet att boka deras andra bilar på flertalet platser runtom i landet.

Nedan hittar du instruktioner på hur du går till väga för att ansluta dig som företag eller privatperson. När du väl är ansluten är det enkelt att boka bil via hemsida eller app i telefonen.

Varför gör Kraftstaden detta?

Vi på Kraftstaden satsar mycket på miljön och miljöriktigt resande, därför slår vi ett slag för vår elbilspool.
Ju fler företag och personer som ansluter sig till elbilspoolen, ju fler elbilar kan vi ta in. Blir vi många som ansluter oss så ökar alltså flexibiliteten ytterligare.

De tre främsta anledningarna till varför
Kraftstaden tror så mycket på elbilspoolen.

Fler kan ta bussen, cykla eller promenera till jobbet även om man har behov av tjänstebil i arbetet.

Vi blir många som gör en insats för miljön.

Våra hyresgäster på Innovatum District får tillgång till tjänstebil (om man inte haft det sedan tidigare)

6 minuters restid med buss

Mellan Resecentrum i Trollhättan och Innovatum District tar det dryga 6 minuter.

På vardagar går bussarna en gång i kvarten under morgonen och eftermiddagen (06:13-10:13 samt 14:43-18:28). Övrig tid är det 30 minuter mellan avgångarna. Blir vi fler som tar bussen så ökar sannolikt antalet avgångar ännu mer och därmed också tillgängligheten ytterligare.

Ta cykeln till jobbet

Det blir lättare och lättare att ta cykeln till jobbet. Fler och fler väljer att ta det miljövänligare alternativa färdsättet till jobbet.

Parkeringsstatus Innovatum District

Vi uppmanar till att välja andra alternativ än bilen som färdmedel till arbetet på Innovatum District.

Trollhättans Stads översiktsplan

Kraftstaden ser gärna att bilanvändandet och därmed behovet av parkeringar minskar på Innovatum District så att vi kan använda ytorna till att skapa fina miljöer istället för att lägga fokus på asfalterade parkeringsytor. Vi stämmer in i Västtrafiks ord om att det handlar om att ta kollektivtrafik, cykel eller promenad när du kan och bilen när du måste.

Ovanstående insatser rimmar bra med att vi försöker följa Trollhättans Stads översiktsplan gällande byggnation och stadsutveckling i vilka det finns önskemål om hur Trollhättan på bästa sätt utvecklas i framtiden. Bland de 10 viktigaste punkterna i denna plan finns en vision om fördelningen mellan bilanvändning och övriga färdmedel. Så här lyder den:

Ökande andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik (nr 7)

För att Trollhättan ska kunna växa med 14 500 invånare på ett attraktivt och hållbart sätt,
krävs det att vi gör det utan att varje ny person har med sig en bil.
Den förväntade trafikökningen ska till största del hanteras genom att vi går mer, cyklar mer
och åker mer kollektivt. Detta kräver att vi bygger så att det är enkelt att välja bort bilen.