Varför rondering och parkeringsregler?

Det handlar om säkerhet och framkomlighet.
Vi behöver få bukt med antalet felparkeringar och skapa en säker situation på området.
Bilar som står felparkerade kommer att bötfällas. Vi måste skapa en plats där utryckningsfordon
alltid har fri väg och där oskyddade trafikanter kan känna sig säkra.


Förbättrad linjering

För ett tag sedan förbättrades linjeringen för parkeringsplatserna där ronderingen kommer att ske, för att förtydliga och underlätta för korrekt parkering. Avarn kommer att bötfälla de bilar som inte har parkerats inom linjerade platser.

Utökad rondering

Q Security utökar sin rondering på Innovatum District för att underlätta parkeringssituationen. Vi har märkt att antalet bilar har ökat igen under hösten vilket i sin tur har inneburit en stökigare parkeringsituation.