kraftstadens styrelse

Kort presentation av vår styrelse

Vår styrelse har många års erfarenhet av allt från politiska uppdrag till småföretagande och entreprenörskap. Att medlemmarna bidrar med vis erfarenhet från sina vitt spridda bakgrunder råder ingen tvekan om. Lär känna våra styrelseledamöter lite bättre nedan.

Vem är vem?

Andreas Parkås (s) – Jobbar på GKN där han är kassör i Verkstadsklubbens styrelse. För närvarande tjänstledig för arbete på IF Metalls förbundskontor. Även ersättande styrelseledamot i KB Älvhögsborg. Nyligen flyttat från Lextorp till Centrum. Medlem i styrelsen sedan april 2012

Paul Öhman (sd) – Är född i Trollhättan och har jobbat på Saab. Är ingenjör i botten och har arbetat som marknadschef, vice verkställande direktör och som verkställande direktör inom Gränges aluminium. Flyttade från Trollhättan 1976. Är pensionär sedan 2008 och tillbaka i Trollhättan.

ordf. Stenåke Kjell (s) –  Är pensionär efter att varit gymnasielärare inom ekonomiska ämnen. Har tidigare arbetat på Hyresgästföreningen. Var med i styrelsen för KFS fram till sammanslagningen med Pacta till den nya arbetsgivarorganisationen Sobona. Har varit ordförande i Kraftstadens styrelse sedan i maj -95.

vice ordf. Ulf Rörstad (m) –  Bor i stadsdelen Strömslund. Ingenjör. Arbetat med verksamhetsutveckling i många år samt teknisk konsult med typgodkännande av fordon. Är numera pensionär. Politiskt aktiv sedan början av 70-talet. Ledamot av kommunfullmäktige i Trollhättan. Stor erfarenhet i byggfrågor. Medlem i styrelsen sedan april 2015.

Simon Jonsson (s) – 28 år, Bor i Sylte och arbetar som Betonghåltagare, Har de senaste 9 åren suttit som ledamot i Kultur o Fritidsnämnden, samt 4 år i kommunfullmäktige. Från och med nu enbart Kraftstadens styrelse.

Pia Fogelberg (m) – Arbetar som chefssekreterare. Är politiskt aktiv sedan 2008 och sitter nuvarande period i Kommunfullmäktige och styrelsen för NÄRF. Är vice ordförande i Kretsstyrelsen för Moderaterna Trollhättan. Gör min först period i Kraftstaden.

Erik Wallin (m) Bor sedan 2016 i centrala Trollhättan. Har en kandidatexamen i företagsutveckling och entreprenörskap vid Växjö Universitet, samt magisterexamen i ledarskap vid Handelshögskolan i Göteborg. Har de senaste 10 åren arbetat med entreprenörskap och investeringsfrämjande. Arbetar idag med kommersiella fastigheter på Colliers International.

Kent Hörnlund (s) Har bott i Trollhättan i 20 år och jobbar på GKN i ett förråd. Är intresserad av politik. Som ledamot i Kraftstadens styrelse ser jag fram emot en spännande period i mitt liv och vill göra ett gott jobb.

Annika Ebenholm (s). Har arbetar på Högskolan Väst 1995-2013, mestadels som inköpare/upphandlare. Var även facklig ordförande för TCO/ST i sju år, Högskolan Väst. Föreningsaktiv inom både idrott och kultur.

Arbetar nu som vicevärd/förvaltare i en HSB brf förening. Har stort intresse och engagemang för samhällsbyggande. Första året i Kraftstadens styrelse.

Khaliif Mahamuud (mp) 42 år, bor I Trollhättan, jobbar som Studiehandledare på lextorpsskolan, har egenföretag, nuvarande sitter Regionfullmäktige I Västergötland och ersättare hälsa och sjukvården I norra, är nya updrag i Kraftstadens styrelse.

Lisa (_)

Thor Sjöberg (sd)