Information om e-faktura till Kraftstaden Fastigheter

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt. En PDF- faktura är inte en sådan faktura.

Efter att lagen trätt i kraft kommer Kraftstaden Fastigheter inte att ta emot andra typer av leverantörsfakturor än e-faktura.

Mer information om obligatorisk faktura till offentlig sektor finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG:s) webbsida Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Lagen finns att läsa här: Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling 

Frågor om att skicka e-faktura till Kraftstaden Fastigheter skickas till info@kraftstaden.se

Om man inte kan skapa e-fakturor, hur gör man då?

För de leverantörer som inte kan skicka e-fakturor på annat sätt, så finns det en webbfakturaportal att använda.

Klicka i så fall på länken nedan och använd projektkoden Freeportal_Kraftstaden

https://www.pageroonline.com/public/registrationWizardPublic

Här hittar du guiden som hjälper dig steg för steg.