Konstsnöanläggning i Strömslund

Konstsnödammen i Strömslund är nu klar och väntar på kyla. När det blir köldgrader en längre tid så kan man börja producera konstsnö från den egna dammen.

Vi har hjälpt Kultur och Fritidsförvaltningen/TSOK med att anlägga en konstsnöanläggning för längdåkning uppe i Strömslund.

Vid förra årsskiftet var spårområdet och konstsnötekniken klar och invigdes vid årsskiftet. Tanken var att en grävd damm skulle förse anläggningen med vatten för snösprutning men vi stötte på problem vid grävningarna så vi valde att göra en paus och en omprojektering av dammens läge.

I våras var projekteringen klar och strax efter semestern startade grävningsarbeten med dammen i en ny position och i en mark som skulle vara mer lämpad för grävningen. Nu är dammen redo för användning och allt är med andra ord klart för Action!