Information om e-faktura
till Kraftstaden Fastigheter


Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt. En PDF- faktura är inte en sådan faktura.

Efter att lagen trätt i kraft kommer Kraftstaden Fastigheter inte att ta emot andra typer av leverantörsfakturor än e-faktura.

Mer information om fakturor

Mer information om obligatorisk faktura till offentlig sektor finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG:s) webbsida
Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Lagen finns att läsa här:
Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling 

Frågor om att skicka e-faktura till Kraftstaden Fastigheter skickas till info@kraftstaden.se

Vanliga frågor:

› Vilken information behövs?

Vi har skapat ett dokument där det står vad som krävs av våra leverantörer för att fakturan ska hamna rätt hos oss. Där står även vilken information ni behöver ange till er VAN-leverantör för att kunna upprätta en kommunikation för elektroniska fakturor.

› Om man inte kan skapa e-fakturor, hur gör man då?

För de leverantörer som inte kan skicka e-fakturor på annat sätt, så finns det en webbfakturaportal att använda.

Klicka i så fall på länken nedan och använd projektkoden Freeportal_Kraftstaden