Kraftstaden Fastigheter – 
skapar plats att växa i.

Kraftstaden Fastigheter (org.nr 556008-8535) är ett helägt kommunalt bolag i Trollhättan.
Bolagets formella ägare är Trollhättan Stadshus AB (org.nr 556207–4699),
vilket är moderbolag för samtliga helägda bolag i kommunkoncernen. 

Kommunens starkaste näringslivsinstrument

Kraftstaden Fastigheter har till uppgift att vara ett av kommunens starkaste näringslivsinstrument. Bolaget har varit i kommunens ägo sedan 1965. Dessförinnan var det ett privat bolag, som bildades 1909, med uppgift att förvärva och exploatera mark för småhusbebyggelse inom vissa stadsdelar. 

Numera äger, utvecklar och förvaltar bolaget fastigheter för både näringslivets och kommunens behov. I bolagets verksamhet ingår även att på uppdrag av kommunen förvalta centralt belägna parkeringsanläggningar på tomtmark samt leda kommunala investeringsprojekt som staden särskilt beställer.

Här kan du läsa årsredovisningen i nedladdningsbar pdf:


E-faktura till Kraftstaden

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).


Dotterbolag Propellern

Propellern Fastighetsutveckling Trollhättan AB  är ett helägt dotterbolag till Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, som i sin tur är helägt av kommunen. Propellern är ett fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som omfattar cirka 63.000 kvm (Tekniska Stallbacka).

E-faktura till Propellern

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).


Upphandling

För större inköp gör vi upphandlingar enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) av byggentreprenader, tjänster och varor.

Läs mer arrow_forward

Frågor?

Vid frågor kan ni höra av er till era vanliga kontaktpersoner hos oss
eller mejla till info@kraftstaden.se


Med vänliga hälsningar
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Åkerssjövägen 20, Box 953, 461 29 Trollhättan
Telefon: 0520 47 45 50
Webb: kraftstaden.se
Epost: info@kraftstaden.se
Org. nr. 556008-8535