Kort presentation av vår styrelse

Vår styrelse har många års erfarenhet av allt från politiska uppdrag till småföretagande och entreprenörskap. Att medlemmarna bidrar med vis erfarenhet från sina vitt spridda bakgrunder råder ingen tvekan om. Lär känna våra styrelseledamöter lite bättre nedan.

Vem är vem?

Ordförande Ricky Karlsson (KD)
Bor sedan 2011 i Trollhättan och kombinerar ordförandeskapet i Kraftstaden med rollen som kommunalråd på halvtid. Är i grunden arbetsmiljöingenjör, med en förkärlek för praktiska utbildningar. Är fortfarande yrkesverksam igenom att jag driver ett utbildningscentrum emot storskalig processteknikindustri, där jag själv även får möjligheten att undervisa.

1:e Vice ordförande Paul Åkerlund (S)

Stenåke Kjell (S)
Är pensionär efter att varit gymnasielärare inom ekonomiska ämnen. Har tidigare arbetat på Hyresgästföreningen. Var med i styrelsen för KFS fram till sammanslagningen med Pacta till den nya arbetsgivarorganisationen Sobona. Har varit ordförande i Kraftstadens styrelse sedan i maj -95.

Paul Öhman (SD)
Är född i Trollhättan och har jobbat på Saab. Är ingenjör i botten och har arbetat som marknadschef, vice verkställande direktör och som verkställande direktör inom Gränges aluminium. Flyttade från Trollhättan 1976. Är pensionär sedan 2008 och tillbaka i Trollhättan.

Simon Johnsson (S)
28 år, Bor i Sylte och arbetar som betonghåltagare. Har de senaste 9 åren suttit som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, samt 4 år i kommunfullmäktige. Nu enbart med Kraftstadens styrelse.

Anders Nilsson (M)
Bor i Trollhättan sedan 2016 på Tingvalla. Har över 30 års erfarenhet i olika ledande befattningar inom såväl industriproduktion, byggentreprenör såväl som i tidiga skeden avseende projekterings- & projektledning. Jag uppfattas av andra som målinriktad, drivande, engagerad, social och strukturerad och hoppas med dessa egenskaper/erfarenheter bidra till Kraftstadens fortsatt fina utveckling.

Annika Ebenholm (S)
Har arbetat på Högskolan Väst 18 år som informatör och upphandlare. Var även facklig ordförande för TCO/ST i sju år, Högskolan Väst. Är nu servicearbetare på NÄL. Föreningsaktiv inom idrott och kultur. Har stort intresse och engagemang för samhällsbyggande.

Gunilla Karlsson (C)
Bor i Lagmansered, jobbar i hemvården som undersköterska. Har varit politisk aktiv sedan början på1990-talet. Har suttit i kommunfullmäktige, har varit vice ordf. i Bostads AB Eidar och vice ordf i Tekniska nämnden.

Yngvar Amundsen (SD)
Jobbar på GKN Aerospace som motortekniker. Började på Volvo Flygmotor 1990, som sedan blev dagens GKN Aerospace. Arbetade under många år med produktionsberedning av flygmotordelar i superlegeringar. Är gift, har ett barn och bor i en liten villa på Karlstorp. Har bott i Trollhättan sedan 2001.

Peter Sahlsten (M)

Eva Jirhem (M)
Är inflyttad i Trollhättan tillsammans med man och barn sedan 2015 och arbetar som affärsutvecklare och chef inom ett större elnätsföretag. Med mitt stora intresse för infrastruktur ihop med erfarenhet och examen i företagsekonomi (inriktning organisation och ledarskap) samt utbildning till fastighetsmäklare, anser jag mig kunna bidra till Kraftstaden och min nya hemstads fortsatta utveckling och tillväxt.

Alexander Myllyharju (S)

Judith Sandström (S)
Att vara ledamot i Kraftstadens styrelse är mitt första stora uppdrag. Det är en ära att få vara med och kunna påverka. Jag ägnar även delar av min tid åt mitt volontärarbete och till mitt intresse för hälsa. Jag är uppvuxen i Göteborg men år 2006 lockade kärleken mig till Trollhättan och jag har bott här sedan dess. Trollhättan känns, med sin närhet till vatten, som en mindre version av Göteborg, vilket jag tycker om och uppskattar.