Kort presentation av vår styrelse

Vår styrelse har många års erfarenhet av allt från politiska uppdrag till småföretagande och entreprenörskap. Att medlemmarna bidrar med vis erfarenhet från sina vitt spridda bakgrunder råder ingen tvekan om. Lär känna våra styrelseledamöter lite bättre nedan.

Vem är vem?

Ordförande Stenåke Kjell (s)
Är pensionär efter att varit gymnasielärare inom ekonomiska ämnen. Har tidigare arbetat på Hyresgästföreningen. Var med i styrelsen för KFS fram till sammanslagningen med Pacta till den nya arbetsgivarorganisationen Sobona. Har varit ordförande i Kraftstadens styrelse sedan i maj -95.

Vice ordförande Ulf Rörstad (m)
Bor i stadsdelen Strömslund. Ingenjör. Arbetat med verksamhetsutveckling i många år samt teknisk konsult med typgodkännande av fordon. Är numera pensionär. Politiskt aktiv sedan början av 70-talet. Ledamot av kommunfullmäktige i Trollhättan. Stor erfarenhet i byggfrågor. Medlem i styrelsen sedan april 2015.

Paul Öhman (sd)
Är född i Trollhättan och har jobbat på Saab. Är ingenjör i botten och har arbetat som marknadschef, vice verkställande direktör och som verkställande direktör inom Gränges aluminium. Flyttade från Trollhättan 1976. Är pensionär sedan 2008 och tillbaka i Trollhättan.

Simon Jonsson (s)
28 år, Bor i Sylte och arbetar som Betonghåltagare, Har de senaste 9 åren suttit som ledamot i Kultur o Fritidsnämnden, samt 4 år i kommunfullmäktige. Från och med nu enbart Kraftstadens styrelse.

Pia Fogelberg (m)
Arbetar som chefssekreterare. Är politiskt aktiv sedan 2008 och sitter nuvarande period i Kommunfullmäktige och styrelsen för NÄRF. Är vice ordförande i Kretsstyrelsen för Moderaterna Trollhättan. Gör min först period i Kraftstaden.

Anders Nilsson (m)
Bor i Trollhättan sedan 2016 på Tingvalla. Har över 30 års erfarenhet i olika ledande befattningar inom såväl industriproduktion, byggentreprenör såväl som i tidiga skeden avseende projekterings- & projektledning. Jag uppfattas av andra som målinriktad, drivande, engagerad, social och strukturerad och hoppas med dessa egenskaper/erfarenheter bidra till Kraftstadens fortsatt fina utveckling.

Kent Hörnlund (s)
Har bott i Trollhättan i 20 år och jobbar på GKN i ett förråd. Är intresserad av politik. Som ledamot i Kraftstadens styrelse ser jag fram emot en spännande period i mitt liv och vill göra ett gott jobb.

Annika Ebenholm (s)
Har arbetat på Högskolan Väst 1995-2013, mestadels som inköpare/upphandlare. Var även facklig ordförande för TCO/ST i sju år, Högskolan Väst. Föreningsaktiv inom både idrott och kultur. Arbetar nu som vicevärd/förvaltare i en HSB brf förening. Har stort intresse och engagemang för samhällsbyggande. Första året i Kraftstadens styrelse.

Lisa Thornadtsson(s)
Uppvuxen och bor i Sjuntorp med make samt son och dotter i tonåren. 35 år gammal och kommer från en bakgrund som grafisk formgivare och designer i 10 år, men har de senaste svängt om och studerar till lärare på Högskolan Väst i ämnena Engelska, Samhällskunskap och Bild mot högstadie och gymnasiet.

Har suttit som ordinarie ledamot och ordförande i diverse styrelser ända från tonåren men har endast varit politiskt aktiv sedan 2013 i Socialdemokraterna. Sitter sedan 2014 som ledamot i Fullmäktige, är ordförande i styrelsen för Folkets Hus i Sjuntorp, ordinarie ledamot i Arena Älvhögsborgs styrelse och ordinarie ledamot i Kraftstaden ABs styrelse med flera. Hon har även tidigare suttit i Direktionen för Kunskapsförbundet Väst.

Gunilla Karlsson(c)
Bor i Lagmansered, jobbar i hemvården som undersköterska. Har varit politisk aktiv sedan början på1990-talet. Har suttit i kommunfullmäktige, har varit vice ordf. i Bostads AB Eidar och vice ordf i Tekniska nämnden.

Tore Hult(s)
Född 1949 och har lång politisk erfarenhet på hel och deltid på lokal, regional, nationell och internationell nivå med kommunalpolitiska frågor. För uppdraget i Kraftstaden hoppas jag kunna tillföra erfarenheter från mitt mångåriga ledamotskap i olika offentligt ägda aktiebolag inom kollektivtrafiken och fastighetsbranschen.

Johanna Wallin Nylander(mp)
Jobbar som ingenjör och forskare på GKN. Bor i Skoftebyn sedan 2014, dessförinnan Göteborg, Luleå och Stockholm. Är ny i Kraftstadens styrelse och har ett stort intresse för samhällsbyggande och hållbarhet.

Sonny Larsson(sd)