Affärsidé, vision
och våra kärnvärden

Vi utvecklar, bygger och förvaltar verksamhetsmiljöer som stärker våra kunders konkurrenskraft.


Vår vision: Vi skapar miljöer där alla får plats att växa

Moderna, flexibla verksamhetsmiljöer, utomhus
och inomhus.

Nyttan vi tillför

Alla olika företag och organisationer, med olika förutsättningar och behov ges rätt förutsättningar.

Vår passion

Att hjälpa såväl företag som individer att växa och skapa utveckling och konkurrenskraft

Våra kärnvärden

Lyssna

Vi lyssnar. Goda relationer får vi genom dialog. Vi har en nära kontakt med våra befintliga och framtida kunder, och är lyhörda för deras behov och önskemål. Vi lyssnar på våra samarbetspartners, på varandra i bolaget och är lyhörda för vad som händer i omvärlden. Att lyssna gör oss till ett bättre och effektivare bolag.

Våga

Vi vågar. För att bli attraktiva och intressanta måste vi vara bra på det vi gör. Men vi måste också våga testa nya lösningar, nya idéer, och nya samarbeten. Vi talar klarspråk, tar ställning och engagerar oss i framtidsfrågor. Genom att vi vågar satsa, och skapa hållbara och innovativa verksamhetsmiljöer, bidrar vi till att Trollhättan växer.

Leverera

Vi levererar. Det vi säger att vi ska göra ser vi till att genomföra. Genom att alltid prestera på rätt nivå ser vi till att leverera på ett sätt som uppfyller och gärna överträffar förväntningarna. Våra kunder, ägare och samarbetspartner ska känna sig trygga i att vi alltid levererar vad vi lovar.

Våra strategier

Stads- och näringslivsutveckling

För att bidra till fortsatt utveckling av Trollhättan behöver vi tydligt identifiera vår roll som stads- och näringslivsutvecklare.
Vi önskar förstärka vår position som utvecklande och modernt fastighetsbolag.

Kraftstadens bidrag till stadens mål på 70 000 invånare till 2030 är att skapa plats för 1 500 nya arbetsplatser.

Framtidens kunder och önskemål

Det är självklart för oss att våra kunder och kunders kunder ska vara mycket nöjda med våra
verksamhetsmiljöer och tjänster. För att möta kundernas framtida behov och önskemål behöver vi:

 Utveckla kommunikationen med våra kunder och vara lyhörda.

 Öka vår omvärldsbevakning, och speciellt bevaka trender för att kunna agera framsynt.

 Medvetet utveckla nya lösningar och koncept för att möta olika målgrupper och behov.

⇒ Erbjuda innovativa samarbetslösningar.

Vår position

Den önskade positionen beskriver hur vi vill utvecklas ur ett affärsmässigt
perspektiv men också hur vi vill uppfattas av kunder och omvärlden.

Vår styrelse har många års erfarenhet av allt från politiska uppdrag till småföretagande och entreprenörskap.

Läs mer arrow_forward

Finansiell information

Kraftstaden Fastigheter är ett helägt kommunalt bolag i Trollhättan. Bolagets formella ägare är Trollhättan Stadshus AB.

Läs mer arrow_forward

Om Kraftstaden vore en person

Kraftstaden är en spännande person med mycket erfarenhet och många kännetecken. 2760 år ung och är 25% kvinna och 75% man.

Lär känna Kraftstaden arrow_forward