Företagsbesök

Detta tog jag med mig ut, det här tillbaka.
  • Vad har vi i pipeline, vad har vi för forum, nätverk eller liknande som passar mottagaren?
  • Mailadress, info om utmaningar och saker som går bra