Parkeringssituationen på Innovatumområdet

Parkeringsfrågan på Innovatumområdet har den senaste tiden varit ett ämne som väckt debatt, med många tankar och diskussioner kring parkeringslägen och vad som är ett rimligt antal parkeringsplatser. Kraftstadens ambition är att skapa miljöer som både är lättillgängliga och attraktiva och som även följer de beslutade riktlinjer som finns för Trollhättans Stad. En utmaning som inte är helt enkel och som kräver sin förändring.

Innovatums utveckling
Under områdets utveckling har det genom åren funnits gott om lättillgängliga parkeringsplatser i direkt anslutning till arbetsplatsen men ju fler etableringar desto färre närbelägna platser. Idag används istället tänkta besöksparkeringar som heldagsparkering och området fylls inifrån och ut. Vår senaste beläggningsmätning visar på att cirka 73% av platserna är upptagna.

Kraftstadens ambition
Vår ambition är att ständigt arbeta för att Innovatumområdet ska var en attraktiv plats att verka, bo eller besöka. Där vi alltid har målet att skapa en parkeringssituation som är hållbar för alla inblandade parter och som i slutändan kommer till gagn för oss alla, inte minst för miljön.

Insatser nutid och framtid

För att ta fram en hållbar handlingsplan på kort och lång sikt arbetar vi nu på flera fronter. Det har förts dialog mellan Trollhättan Stad, kollektivtrafik, cykelpooler, bilpooler, representanter från områdets näringsliv och oss på Kraftstaden, där vi sett över möjligheter att utöka parkeringsyta provisoriskt eller permanent.