Vi tänker framtid

Kraftstadens ambition är att skapa miljöer som både är lättillgängliga och attraktiva men som även följer de beslutade riktlinjer som finns för Trollhättans stad. För att ta fram en hållbar handlingsplan på kort och lång sikt arbetar vi på flera fronter.

kostnad-parkeringsplats

Kostnad per parkeringsplats

Det är innebär höga kostnader att anlägga stora asfalterade parkeringsytor eller p-hus, där pris för en ny p-plats ovan jord kostar ca 250 000 kr att anlägga och kostar i sin tur ca 1500 kr i månadskostnad. Månadskostnad för en parkeringsplats i p-hus är ännu högre.

Så vi försöker möta mobilitetsbehovet på andra vis men det finns stora utmaningar i att skapa en miljö som är både lättillgänglig och attraktiv.