Parkeringsavgift

På grund av rådande läge kommer vi att avvakta med den planerade avgiftsbeläggningen på området. Samhälls- och parkeringssituationen kommer vara avgörande gällande tidpunkt för införandet.

Planen är att det förblir gratis parkering i de yttre zonerna och att införandet av avgift sker enligt plan i de mest centrala delarna på området. På detta vis kan vi reglera trafikflödena bättre och underlätta för besök och möten på området. Karta över vilka parkeringsplatser som anses som centrala kommer inom kort.

Avgiftsbeläggningen kommer som utgångspunkt att gälla vardagar mellan 08.00-17.00.

2 första timmar gratis
För att främja ärende- och besöksparkering kommer de två första timmarna att vara gratis.

Öka cirkulationen
Reglering med parkeringsavgift är ett sätt att öka cirkulationen på konkurrensutsatta och eftertraktade parkeringsytor som oftast är de ytor som besöks- och ärendeparkering är vanligast.

Under hösten har vi även påbörjat en utökad rondering som företaget Avarn sköter och de kommer bötfälla överträdelser.

Mobilitetssatsning
Intäkterna kommer att återinvesteras i diverse mobilitetslösningar.