Vänsterfotad och målinriktad fotbollsälskare som har stålmannen som förebild