De anställda på Kraftstaden Fastigheter har enats geografiskt

Nu har vi äntligen samlats i en byggnad så att våra arbeten kan koordineras ännu bättre än tidigare.

  • 99:an. Den delen som fanns även tidigare.
  • 99:an vecka 8.
  • Byggprojekt 99:an.
  • Exteriör byggprojekt 99:an.
  • Exteriörbild 99:an. Färdigställande pågår.
  • Byggprojekt 99:an.
  • Byggprojekt 99:an.
John Stenman

Om- och tillbyggnad av byggnad 99, Innovatum

Projektledaren berättar hur arbetet gått till:

Tillbyggnad innebär att Kraftstaden Fastigheter:s anställda samlas i byggnaderna 59 och 99. Kraftstaden Fastigheter kan nu samordna och ytterligare effektivisera byggande och förvaltning vilket med all säkerhet kommer att bli till nytta för våra hyresgäster. Projekteringen har genomförts i samråd med den personal som ska ta byggnaden i bruk.

Projektnamn:Om- och tillbyggnation av byggnad 99
Projektledare:John Stenman
Förvaltare:Magnus Elfving
Hyresgäst/Brukare:Kraftstaden Fastigheter
Projektering:2013
Byggtid:Dec 2013 till juli 2014
Kostnad:8 miljoner

Historik kring byggnaden

Byggnad 99 byggdes på 40-talet som en tillbyggnad till byggnad 75. Den användes då av Nordiska Syrgasverken för gashantering. Byggnaden blev senare Nohabs reparationsverkstad.

  • 2003 anpassades anläggningen för Ultronics Nordic utveckling av hydraulik för grävmaskiner.
  • 2008 byggdes garage mot husets östra sida och byggnaden verksamhetsanpassades för Kraftstaden Fastigheter drifttekniker
  • 2013 Förbereds för en tillbyggnad så att Kraftstaden Fastigheter byggavdelning kan förenas med driftavdelningen i en byggnad. Projektet beräknas starta hösten 2013 vara klart våren 2014.

Här är killarna som snart huserar ihop

Drift
Byggservice

Byggprojekt 99:an vecka för vecka.

99:an vecka 1
99:an vecka 2
99:an vecka 3
99:an vecka 4
99:an vecka 5
99:an vecka 6
99:an vecka 7
99:an vecka 8
99:an vecka 9
99:an vecka 10
99:an vecka 11
99 an 20140206
99 an 20140303
99 an 20140307
99-an 20140218
99-an 20140317
99-an 20140331
99 an 20140331 Driftverkstad
99 an 20140331 kontor
99 an 20140331 Matrum
99 an 20140408 omklädning
99 an 20140408 Snickarverkstad
99 an 20140428 driftverkstad
99 an 20140428 nytt kontor
99 an 20140428 Snickarnas
99 an 20140428 södra
99 an 20140516 Nytt kontor markplan
99 an 20140516 tarppa upp

Är du intresserad av att veta mer om byggnad 99?

Hör gärna av dig till ansvarig förvaltare Magnus Elfving.