• Byggnad 20. En tjusig byggnad med duglig utsikt över älven
  • Fasaden mot kanalen och Åkerssjövägen.
  • Fasadbild mot innergården.
  • Byggnad 20 från de båda kortsidorna.
  • Stombyggnadsfas pågår.
  • Glasfasad snart uppe.
  • Snart klart.

Den 29 juni invigdes vår stolthet Byggnad 20 i samband med Combitechs invigning av sitt nya kontor. Dagen därpå flyttade den andra hyresgästen Integra in.

Byggnad 20 förverkligad

Redan för 2011 var planerna långt gångna för en byggstart av Byggnad 20, ett kontorshus som skulle sticka ut i dubbel bemärkelse. Planerna blev tillverklighet och 2016 sattes första spadtaget för att sedan stå klar sommaren 2017 som en ståtlig kontorsbyggnad i 6 plan på ca 2300 kvm.

Byggnaden är spetsig och sticker ut över den gamla ravinen som förr användes för lok-transporter till andra sidan kanalen.

Faktaruta

Projektnamn:Byggnad 104+20 - Nybyggnad av kontorshus
Projektledare:Jan Mattsson
Hyresgäst/Brukare:Inte offentligt ännu
Projektering:start oktober 2015 - slut januari 2016
Byggtid:1,5 år. Inflyttning juli-17
Projektbudget:Ej fastställd

Projektledaren Jan Mattson berättar:

Projektet hade flera utmaningar. Först och främst det rent estetiska. Byggnaden har mycket glas och kröker sig lätt längs långsidan för att sedan sticka ut över ravinen. Byggnaden är en miljöbyggnad nivå silver. Detta blev också en utmaning på grund av mängden glas, men vi ville visa att det går att bygga med glas och ändå hålla bra klimatkrav.

Bygget är nytt från grunden och behövde inte anpassas till gammal bebyggelse. Första miljöbyggnadsprojektet för min del. Grundläggning och skyddsarbete/planering med detta är den tredje/fjärde utmaningen. Det är komplicerad grundläggning även om vi har mycket berg i marken. Vi ligger på kanten och nere i ravinen med pelare och bygger på mycket hög höjd.

 

Historik om byggnaden:

Byggnad 20 är från början ett skyddsrum som är uppfört omkring 1965-1969.

Är du intresserad av detaljerna kring projekt Byggnad 20?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Jan.