IMG_0619

Förskolan Loket

I de södra delarna på Innovatum, intill Innovatumhallen har Erlandsson Bygg på uppdrag av Kraftstaden byggt områdets nya förskola.

Förskolan som gick under arbetsnamnet Innovatumhöjden har nu fått sitt slutgiltiga namn och heter, väldigt passande Loket. Byggnaden cirka 1600 kvm uppdelade på två plan. Däri finns 6 avdelningar och ett tillagningskök.

Huset är en träbyggnad, vilket innebär att den byggts med en stomme i trä, enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Totalt mäter Miljöbyggnad 15 olika värden, där man bland annat mäter energiförbrukningen och inomhusmiljön så att luften håller god kvalitet.

Inspirerad av befintlig fastighet

Inspiration till arkitekturen är hämtad från en befintlig fastighet på Innovatum, som i tidigare var den enda träbyggnad som finns på området. Detta för att skapa känslan av att förskolebyggnaden alltid har funnits på Innovatum.

Byggstart var i slutet på maj 2019 och förskolan stod färdig för inflytt hösten 2020.

FAKTARUTA

Projektnamn:Innovatumhöjdens förskola
Projektledare:Tobias Björk
Hyresgäst/brukare:Utbildningsförvaltningen
Byggtid:maj 2019 - hösten 2020
Projektbudget:Ej fastställd


Är du intresserad av detaljerna kring projektet?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Tobias Björk.