Arkitektskiss på Innovatumhöjden förskola på Innovatum i Trollhättan

Förskolan Innovatumhöjden

I de södra delarna på Innovatum, intill Innovatumhallen kommer Erlandsson Bygg på uppdrag av Kraftstaden att bygga vår nästa förskola.

Den går under arbetsnamnet förskolan Innovatumhöjden och kommer uppföras i 2 plan. På dessa 2 plan kommer det rymmas 6 avdelningar och ett tillagningskök, till ytan blir den cirka 1600 kvm.

Huset kommer uppföras som träbyggnad, vilket innebär att den byggs med en stomme i trä, enligt Miljöbyggnad nivå Silver.  Totalt mäter Miljöbyggnad 15 olika värden, där man bland annat mäter energiförbrukningen och inomhusmiljön så att luften håller god kvalitet.

Inspirerad av befintlig fastighet

Inspiration till arkitekturen är hämtad från en befintlig fastighet på Innovatum, som i dagsläget är den enda träbyggnad som finns på området. Detta för att skapa känslan av att den nya byggnaden alltid har funnits på Innovatum.

Byggstart planeras till slutet på maj 2019 och förskolan beräknas stå färdig för inflytt hösten år 2020.

FAKTARUTA

Projektnamn:Innovatumhöjdens förskola
Projektledare:Tobias Björk
Hyresgäst/brukare:Utbildningsförvaltningen
Byggtid:maj 2019 - hösten 2020
Projektbudget:Ej fastställd

Är du intresserad av detaljerna kring projektet?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Tobias Björk.