Nya Vällingklockan

Den nya förskolan rymmer 8 avdelningar med barn á la 20 barn per avdelning. Alltså 2 avdelningar fler än tidigare. Förskolan är byggd med en stomme av trä på två plan på ca 2000 kvm. En väsentlig skillnad från tidigare ca 1000 kvm som dessutom var fördelade över flera mindre huskroppar.

På Vällingklockan finns också en av regionens få nattavdelningar, dvs en plats där föräldrar som jobbar natt kan få barnomsorg till sina små även under dygnets mörkare timmar. Även den delen har blivit rymligare och mer flexibel med plats för fler barn.

Fördelen med att bygga nytt är att hela fastigheten har blivit mer miljövänlig och energieffektiv. Inomhusmiljön har förbättras avsevärt, liksom miljöbelastning och energiåtgång.

Huset har byggts som träbyggnad enligt reglerna för miljöbyggnad silver 3.0. Ett miljöcertifikat i vilken den största förändringen från tidigare version innebär att man har tittat på allt material i hela tillverkningscykeln som använts under byggprocessen.

Totalentreprenören som fick uppdraget av Kraftstaden att bygga förskolan var MVB. Byggstarten var hösten -18 och inflytten skedde-20. Byggprocessen skedde i tre etapper, detta för att flertalet barn skulle kunna gå kvar medan bygget pågick. De som inte fick plats får tillfällig omlokalisering.

180518_Bullerplank