• Nya gatan omgiven av vackra glasfasader.
  • Genombrottets framsida.
  • Genombrottet, från ovan.
  • Genombrottet gatavy.
  • Rivningsarbetet är i full gång!.

Modernt, ljust och häftigt

Behovet av fler arbetsplatser lade grunden till vårt nästa stora  projekt, Genombrottet. Projektet resulterade i en ny gata som underlättat tillgängligheten i Innovatums ganska avlånga områdesyta. På samma gång tog vi fram ytterligare 8000 kvm kontorsyta. 

Rivningen av den mellersta av tre stora långsmala industribyggnader har visat att det som förr var teori också blev riktigt bra i praktiken.

Det blev en fin balans mellan det historiska uttrycket och nutida design som tillsammans kommer att forma framtidens arbetsplatser. Takfönster, öppna ytor och synliga stålbalkar från svunna tider är andra element som bidrar till den speciella känslan som man nästan måste se med egna ögon för att förstå helt och hållet.

Gatan som går igenom Genombrottet har fått namnet ”Gunnar W Anderssons Passage” för att hedra mannen som låg bakom att den så viktiga ryssordern hamnade i Trollhättan i början på 1920-talet. Passagen kommer under våren att få en ny anslutning till Åkerssjövägen. Åkerssjövägen förses dessutom med gång-och cykelbana som underlättar transport till och från centrum.

rivningsskärmdump

Projektledaren berättar hur arbetet går:

Personligen brinner jag lite extra för den här typen av projekt. Här har vi en gammal industibyggnad som inte på många år varit till den nytta den en gång byggdes. Nu får man möjligheten att riva delar som inte har någon funktion och ta vara på andra kvaliteter som kommer att ge detta projekt det där lilla extra.

Jag tycker att ombyggnadsjobb är spännande just för att du aldrig vet riktigt vad som väntar dig under processen och för att de oftast blir mycket lyckade när de är klara. En anledning till detta är att man tar tillvara på en gammal detalj eller byggnadsdel som ofta är för dyr att bygga ny idag och ger den en ny funktion tillsammans med en modern design för ytterligare många års användning. Vi har plockat russinen och skapat en riktig bakelse!

Projektnamn:Genombrottet
Projektledare:Jan Mattsson
Förvaltare:Magnus Elfving
Hyresgäst/Brukare:Diverse
Projektering:Tidigare: juli 2011 och framåt
Aktuell: Januari 2014 > april 2014
Byggtid:Prel: juni 2014 > jan 2015 (etapp 1)
Projektbudget:Ej fastställd
Möjlig byggnadsyta:ca 8000 kvm

Tidigare hemvist åt de berömda ryssloken

Byggnad 80 skepp 1 till 10 byggdes åren 1920 till 1921 inför rysslokbeställningen.

Skepp 1 och 2 har använts för plåtslageriarbeten. Gropar för montage av kanontorn till krigsfartyg har funnits i skepp 1. Delar av skeppen innehåller sedan 2007 en skateboardhall som används flitigt under vinterhalvåret. Här finns även reparationsverkstäder för Saab museum och lasthallar för NIAB.

Skepp 3, östra delen, en gång maskinverkstad, är ombyggd till ett gym som drivs av O2. Ombyggnaden skedde 2006 och sträcker sig in i byggnad 81, plan 2 där kontor omklädning och duschar installerats.

Skeppen 3, 4 och 5 byggdes som maskinverkstäder, plåtslageri och förråd.

Lokverkstad

Lokalerna inrymmer idag Nohab Industrier AB, den sista kvarvarande delen av det gamla Nohab. NIAB fick sina lokaler renoverade 2003. Lokalerna utökades i delar av skepp 1 och 2 samt kompletterades med makskinfundament år 2010. Ombyggnaden innebar att godshantering nu kan ske väster om byggnad 80 i stället för på Nohabgatan.

Skeppen 6 till 9 används för tillfället huvudsakligen som förråd.

Skepp 10 byggdes 2010 om till en lokal för olika event. Lokalen blev ett komplement till arenan i byggnad 88.

Skepp 11 är integrerad i byggnad 88 och var tidigare tryckluftscentral för Nohab.

Personalen vid loket

Bilder från ”första rivningstaget”:

Bilder på lokalerna i sitt senaste utförande

Kort om området Innovatum

På området är det ett stenkast till likasinnade och till navet av Trollhättans näringsliv. Med inspirerande grannar som Innovatum Teknikpark, forskningscentrum, Saabmuseet, musik- och kulturhus, gymnasieskola, vårdcentral, evenemangsarena, träningscenter, restaurang och bageri är Genombrottet mitt i smeten så att säga.

Det ligger dessutom i direkt anknytning till naturskön omgivning med Åkerssjö, slussarna, promenadstigarna, dalgången kring Göta Älv och Vattenfallen och naturreservatet Älvrummet som goda grannar.

Är du intresserad av detaljerna kring projekt Genombrottet?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Jan.