• Fastighet Kronan.
 • Gårdsplan.
 • Exteriörbild.
 • Interiör nedervåning.
 • Interiör översiktsbild Kronan.
 • Biblioteket på Kronan.
 • Vacker kvällsvy på Kronogården.
 • Belyst plan i konstgräs.
 • Belyst konstgräsplan.

Ny skola, bibliotek och kulturhus

Kronogårdens centrala delar skulle förnyas. Man ville ordna en central samlingsplats där alla inblandade respektive verksamhet skulle få vara med och tycka till.

Projektledaren berättar hur arbetet gick till:

Detta blev Kraftstaden Fastigheter:s första s.k. partneringprojekt. En stor anledning till detta var att man ville få en snabb start på projekteringen och låta verksamheterna vara med och påverka i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som man balanserar med en så exakt projektkalkyl som möjligt. Projektet var en Totalentreprenad tillsammans med Skanska som upphandlad partner.

Projektet var uppdelat i två faser. Första delen bestod i att projektera skolan/kulturhuset samtidigt som man kalkylerade en riktprisbudget som speglade alla val och lösningar man gjorde. Andra delen var själva produktionsfasen som det fattades beslut om först efter att fas 1 hade avslutats och man kunde konstatera att ekonomin var inom budgeterade ramar. Projektet präglades av stor delaktighet från alla inblandade både entreprenörer, beställare, kringboende och framförallt de framtida brukarna, eleverna och de som skall ha byggnaden som sin arbetsplats. Byggnaden blev väldigt lyckad och togs emot med glädje av de som väntat på den länge.

Projektnamn:Kronan
Projektledare:Jan Mattsson
Förvaltare:Daniel Nordström
Hyresgäst/Brukare:Kultur och fritidsförvaltningen samt UTB
Projektering:jan 2007 > nov 2011
Byggtid:nov 2007 > juni 2009
Byggnadsyta:7000 kvm
Projektbudget:90 miljoner kr

Jan M

Historik kring projektet?

Exteriörbild

I mars 2006 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge THN Kraftstaden Fastigheter i uppdrag att börja processen för att projektleda, projektera och genomföra byggnationen av en ny Skola med Kulturhus i stadsdelen Kronogården. Detta som ett led i den större processen att förnya Kronogårdens centrala delar. Den nya byggnaden skall förutom skola även inrymma bibliotek och kulturhusdel med lokaler för dans, musik och en större samlingssal som skulle vara bokningsbar även för kringboende vid icke skoltid. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ASF skulle också inrymmas i byggnaden.

Status idag

Biblioteket på Kronan

Kronan är förutom att vara en skola flitigt använd av kringboende både på dag- och kvällstid. Biblioteket besöks av många och på kvällar och helger kan man boka lokaler för fest eller föreläsningar och kvällskurser. Mer om Kronans utbud finns på THN Stads hemsida.

Referenspersoner

Birgitta Åkerlund Kultur och Fritid
Tobias Gröndahl ASF
Eva Dahl, UTB
Ulf Halvorsen, UTB
Mikael Rosell, Malin Dahlstedt, Skanska

Övrigt värt att veta om projektet

drawing2
 • Barnen har fått vara med och tycka till i processen.
 • Många arbetsplatsbesök hos Skanska med både kringboende och elever har gjorts för att skapa delaktighet.
 • Projektet har varit ett s.k partneringprojekt med både totalentreprenör och underentreprenörer.
 • Arkitekturpris 2010: Biblioteksbyggnaden fick byggnadsnämndens hedersomnämnande 2010.
 • THN Stad var nominerade till stora samhällsbyggarpriset tillsammans med UTB/KF för sitt arbete med själva processen kring Kronogården/Kronan

Är du intresserad av detaljerna kring projekt Kronan?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Jan.