• Före: Långsida mot 45:an.
  • Efter: Långsida mot 45:an.
  • Före: Murhallen.
  • Efter: Murhallen.
  • Före: Gamla murluckor.
  • Efter: Murluckorna byts ut mot fönster.

Med 40 år på nacken är det snart dags för Hus P på Magnus Åbergsgymnasiet att genomgå en större renovering. Det blir starten för en av många renoveringar som ska göras på skolan.

Sedan Hus P byggdes 1978 har ingen större uppfräschning gjorts. Den som håller i renoveringen på Kraftstaden är projektledare Jan Mattsson och han berättar:

– Det som man framförallt märker är att hyresgästerna(Byggprogrammet) haft verktyg i händerna, har något varit trasigt så har eleverna fixat det själva i utbildningssyfte men man har också genom åren ”fritt provat” sina verktyg på olika byggnadsdelar, vilket gett ett blandat resultat.

Fasaden kommer fräschas upp, fönster kommer bytas ut till större varianter vilket kommer ge bättre ljus inomhus och gamla portar sätts igen eller byts ut mot nya. Murhallen kommer efter renoveringen vara isolerad och man bygger ett entresol (invändigt våningsplan) med plats för omklädningsrum. Utöver detta kommer det bli nya ytskikt som ger en koppling till den utbildning som bedrivs bland annat genom att man låter ytan av råa byggmaterial synas, flera nya rum kommer byggas och betonggolven slipas så ballasten (stenarna) kommer fram, vilket resulterar i ett livfullt golv. Alla installationer moderniseras och anpassas för de nya rummens funktioner. Bland annat byts ventilationsaggregat och elsystem.

Bygghallen måg renovering
Ett entresol med plats för omklädningsrum

Jan fortsätter:

-Några av eleverna kommer få chansen att vara med under byggprocessen i utbildningssyfte. Renoveringen kommer bli ett rejält lyft och innebär en nytändning för eleverna som går där.

När renoveringen är färdig kommer Måleriprogrammet flytta från Hus J/K till Hus P, för målareleverna kommer det finnas bås för målning och kakelsättning där man kommer kunna öva på olika moment. I Hus J/K kommer högstadiet senare flytta in.

Serneke har fått i uppdrag av Kraftstaden att utföra renoveringen och arbetet påbörjas under mars 2018 och beräknas vara klart i slutet på december samma år.

FAKTARUTA

Projektnamn:Byggprogrammet Hus P
Projektledare:Jan Mattsson
Förvaltare:Martin Andreasson
Hyresgäst/Brukare:Kunskapsförbundet Väst
Byggtid:Mars -18 > Dec -18
Projektbudget:Ej fastställd


Är du intresserad av detaljerna kring renoveringen på Magnus Åbergsgymnasiet?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Jan Mattsson.