Arkitektskiss Stämporten

Byggstart av Stämportens förskola

Som ägare till de flesta av stadens förskolor och skolor tycker vi förstås det är superkul varje gång vi får tillfälle att bygga en ny förskola helt från grunden. Arbetet med Stämportens förskola är i full gång, ambitionen är att förskolan ska stå klar våren 2018. Det kommer bli en häftig förskola med runda former som kommer bli något utöver det vanliga.

Kraftstaden Fastigheters projektledare Tobias Björk håller med om att formerna på fastigheten är lite speciella.
– Men just de formerna tror vi är de mest optimala för platsen och omgivningen, fortsätter han.
– Arkitekturen kommer smälta in väldigt fint i den kuperade miljön vid Hjortmosseparken.

Utemiljön ska integreras i största möjliga mån i den befintliga miljön och tanken är att det ska kännas som den alltid har hört hemma där. I övrigt är det naturliga passformer och hög anpassningsgrad till naturen som är ledorden i detta spännande projekt som fortfarande är i sin linda.

– Vi är i princip klara med skisserna även om en aning finlir kvarstår. Nu under oktober månad går vi ut med anbudsförfrågan, berättar Tobias vidare.

Förskolan beräknas vara klar till våren 2018.

Bilder från bygget