• Utsikt över lokalen från receptionen.
  • I lokalen kommer det finnas kafé, gym och spinning- samt gympasal.
  • Ljusa öppna ytor.

I byggnad 87 finns det mycket historia i väggarna. Från att på 60-talet ha varit en byggnad där man monterade stridsvagnar är det idag en modern idrottsarena. Sedan 2016 går den under namnet Innovatumhallen och i år flyttar Friskis&Svettis in och gör Trollhättans Badmintonförening sällskap.

Friskis&Svettis flyttar under 2018 från sina befintliga lokaler på Verkmästarevägen till Innovatum. Där väntar nyrenoverade lokaler femton meter upp på plan 4 ovanpå badmintonhallen.

-Det är en förening med högt läge och lika höga ambitioner säger Kraftstadens Andreas Danielsson som är ansvarig projektledare.

Lokalen blir 1400kvm stor och fullt tillgänglighetsanpassad med öppna ytor. Det kommer finnas gym, två instruktiva salar för gympapass och en spinningssal med plats för 36 cyklar. Spinningssalen kommer ha svart innertak och en gradäng (trappstegsformad avsats) för att man som utövare lätt ska kunna se instruktören.

Det kommer finnas två stora omklädningsrum med bastu för dam och herr samt ett mindre med neutral omklädningszon.

-Man kommer försöka behålla den ruffa stilen a la Innovatum fortsätter Andreas Danielsson, projektledare på Kraftstaden.

För att behålla industrikänslan blir det råa betongytor, stålbalkarna i taket framhävs och materialvalet av arkitektonisk betong och cortenplåt kommer ge den industriella känslan man vill bevara. Industriabsorbenter monteras för att dämpa ljud och buller för att inte störa övriga hyresgäster.

På uppdrag från Kraftstaden kommer Tommy Byggare under vecka 6 påbörja arbetet. Det beräknas vara klart i oktober.

För att enkelt förklara uthyrningskedjan mellan Kraftstaden, Trollhättans stad och Friskis&Svettis har vi skapat en visuell bild för detta. Är ni nyfikna på hur den ser ut kan ni titta närmare här.

Samtal mellan inblandade aktörer från Thn Stad, Badmintonföreningen och Friskis&Svettis

Från vänster: Robert Stenberg, områdeschef Idrott och friluftsliv, Christer Johansson, hallchef Badmintonföreningen och Peter Winbo-Nord, ordförande Friskis&Svettis, samtalar om hur lyckad matchning det blivit för Friskis&Svettis med den nya lokalen i hallen.

På Trollhättan Stads hemsida kan ni läsa ett pressmeddelande med kommentarer om flytten från herrarna på bilden.


Bilder på den färdigställda lokalen

FAKTARUTA

Projektnamn:Friskis&Svettis
Projektledare:Andreas Danielsson
Förvaltare:Martin Andreasson
Byggtid:februari -18 > oktober -18
Hyresgäst/Brukare:Friskis&Svettis

Är du intresserad av detaljerna kring projektet?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Andreas Danielsson.