Plats för utbildning i alla former

Skoftebyskolan har länge varit trångbodd och nu har man slutfört ombyggnadsprojektet som skapat en flexibel 2-parallellig skola F-6 med förskola, fritids och särskola.

  • Man börjar ana hur fint det blir.
  • Skoftebyskolan som den ser ut idag.
  • Innergård och huvudentré Skoftebyskolan.
  • Konstgjord kulle populär bland barnen.
  • Kraftstaden Fastigheters miljösamordnare Dennis Nyström utför balansakt.
  • Fint blir det på nya Skoftebyskolan.
  • Fin fasad på nya Skoftebyskolan.
  • Interiör Skoftebyskolan.
  • Öppna ytor på Skoftebyskolan.

Projektledaren berättar hur arbetet med om-och tillbyggnaden av Skoftebyskolan gick:

Arbetet inleddes med markarbeten och därefter sattes väggsektioner och tak på plats. Utbyggnaden bakåt tog tydlig form, samtidigt som den första breddningen av befintlig skolbyggnad gjordes. Det var spännande att se hur Skoftebyskolan efter dryga 50 år fick ny form och nytt utseende – nu med en ljus träpanel. De befintliga skolgårdarna blir mindre och landskapsarkitekten Lena Seipel har jobbat mycket med att göra spännande gårdar med flera funktioner av dessa. En helt ny skolgård skapades bakåt invid tillbyggnaden. Denna gård aslöts till skogspartiet som ska kunna utnyttjas på ett ännu bättre sätt. Tillbyggnaden och den första breddningen samt kök och skolmatsal i etapp 1 skulle vara klara till höstterminen-14 – en mycket tuff tidplan! Resten – den andra breddningen, samt stenskola och idrottshall stod klara till vårterminen-15.

Efter skolstart i augusti -14 blev skogen samt vinkeln mot gymnastikhallen klar att tas i bruk. Skolan fick också en ny matsal och ett splitter nytt mottagningskök.

Samtidigt som renoveringen av skolan pågick höll Trollhättans Energi på att lägga ner fjärrvärmerör på i Kasvägen, vilket påverkade framkomligheten i området.

I etapp 2 ställdes gården i ordning för de yngre barnen. Samtidigt byggdes den gamla stenskolan om till ett ”aktivitetshus”med lokaler för kreativitet och musik. Gymnastikhallen rustades upp med nya duschar och uppfräschade omklädningsrum.

Projektnamn:Kv Svärdsliljan – Om- och tillbyggnation av Skoftebyskolan
Projektledare:Sofia von Hebel
Förvaltare:Daniel Nordström
Hyresgäst/Brukare:UTB
Projektering:Jan 2013 > Augusti 2013
Byggtid:Nov 2013 > Årsskiftet 2014/15
skoftebyskolansv

Historik kring byggnaden?

Det finns en stenskola från 1930-talet kvar från den ursprungliga skolan. Här finns fina sy- och träslöjdssalar och förr var det bibliotek på andra våningen. Idag är det fritids.  Huvudbyggnaden är byggd i mitten på 1960-talet. En lång byggnad byggd med modultänk – en entré per klassrum. WC delas per två klassrum alltsammans binds ihop med en lång, smal korridor. Nya kapprum, grupprum och bättre personalutrymme var viktiga önskemål. Skolan är rejält nedgången invändigt. Och utvändigt är det mest asfalt Men det finns en fotbollsplan och en trevlig skog på baksidan.

Matsalen och mottagningskök är också rejält utslitet och behöver bli större och effektivare för att kunna utfodra alla elever.

Projektering pågår med hjälp visuell planering.

Projektering pågår med hjälp visuell planering. Från vänster syns: Robert Karlsson – UTB, John-Erik Kammonen – CamCAD, Eleonor Olofsson- Skanska, Marianne Simonsson – KIB, Thomas Blixt – T2 Installationskonsult, Mikael Rosell- Skanska, Ruben Carlsson  – Integra, Lars Engström – ÅF, bakom kameran projektledare Sofia Von Hebel – Kraftstaden Fastigheter.

Referenspersoner i projektet

Robert Karlsson – Utbildningsförvaltningens representant

Mikael Rosell – Skanska

Är du intresserad av detaljerna kring projekt Skoftebyskolan?

Hör gärna av dig till ansvarig förvaltare Daniel Nordström.