Trollhättans Skatepark har under de dryga två år den funnits varit mycket populär. Här åker många av stadens barn och ungdomar och självklart även äldre.

Det stora intresset gjorde att Kultur och fritid tillsammans med Trollhättans Skateföreing satsar på en utbyggnad av Skareparken i Kvarteret Gåsen som det heter. Kvarteret har dessutom fått en egen detaljplan som tillåter rekreation i form av tex. en actionpark m.m. så området kan komma att utvecklas ytterligare inom sport/fritid.

  • Nästan klart.
  • Nästan klart.
  • Översikt skateparken.
  • Tidigt skede i projektet. Formerna kan skönjas grovt.
Ritningar
Översiktsbild
Etapp 2 Skateparken

Projektledaren berättar hur arbetet gick till:

Projektet genomfördes av Peab Anläggning på Totalentreprenad. Tidplanen lades så att de känsliga mark- och betongarbeten kunde utföras under den varmare delen av året. Detta var ett mycket speciellt projekt att leda eftersom det inte byggts någon skatepark tidigare i vårt närområde. (Extra spännande blev det också eftersom projektledaren inte skatar själv men lyckades slå sig utan bräda.)

Projektnamn:Trollhättans skatepark
Projektledare:Jan Mattsson åt Kultur och Fritid
Hyresgäst/Brukare:Trollhättans Skateboardförening
Byggtid:sept 2015 > juni 2016
Projektbudget:3 miljoner kr
Nästan klart

Historik kring projektet?

Trollhättans Skateboardförening, TSF, har i många år sökt en yta att bygga en skatepark på. 2011 fick man till slut till det tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen. i Kv. Gåsen. Kraftstaden Fastigheter har på projektledningsavtal med Trollhättans Stad projekterat, upphandlat och varit projektledare för anläggningen fram till färdigställande i september 2012.

I startgroparna

Övrigt värt att veta om projektet

  • Räls från gamla Nohabbanan mellan stan och Nohab ligger nu som åkdetalj i skateparken.
  • Specialentreprenörer med kompetens för sprutbetong har använts för att få till den speciella formen.
  • TSFs Peter Lorenzon har själv designat banarkitekturen.
Översikt skateparken

Status idag

Idag används parken flitigt av allt ifrån medlemmar i TSF till entusiastiska kringboende.

Referenspersoner

Dan-Eric Bohm Kultur och Fritid

Peter Lorentzon TSF, banarkitekt

Galleri

Film från invigningen
Upplev stämningen från invigningen av parken. Parken invigdes våren 2013 med åkning och uppvisningar under en hel helg.

Är du intresserad av mer detaljer kring projekt Skateparken?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Jan.