Plats för utbildning i alla former

Innovatum Science Center kontaktade Kraftstaden Fastigheter med en idé om installation av solceller ovanpå byggnad 80:3. Science Center har själva verksamhet rakt under och skall använda sol-el i sin verksamhet. Förutom nyttan med detta så är det också ett intressant projekt som ligger rätt i tiden och med Sciece centers intresse kring tekniken och att visa den för allmänheten.

  • Solcellers placering syns till höger (vy lånad från vision Genombrottet).

Installation av solceller

Projektledaren berättar hur arbetet gick till:

Byggnad 80:3 är en av ett flertal gamla industribyggnader som ligger i perfekt vädersteck just för solel. Byggnaderna har också gamla takljuslanterniner som lätt kunde förses med solpaneler i anslutning till glasens underkant. Från marken ser man ingenting av anläggningen som faktiskt, vid installationstillfället, var en av Sveriges till ytan större.

Anläggningen projekterades utifrån en förstudie från 2009 av Energibanken AB. Projektet genomfördes på Totalentreprenad av Gaia Solar A/S från Danmark. Gaia Solar är experter på området och utförde arbetena på ett föredömligt sätt. Anläggningen stod klar helt enligt planen och besiktigades utan några anmärkningar. Detta var ett intressant projekt att leda utifrån den ganska nya teknik som solceller faktiskt är i vår del av landet.

Projektnamn:Solceller byggnad 80:3
Projektledare:Jan Mattsson
Förvaltare:Magnus Elfving
Hyresgäst/Brukare:Science Center
Projektering:Nov 2009 > Feb 2010
Byggtid:Maj 2010 > juni 2010

Fakta

Projektet delfinansierades med energibidrag från Länsstyrelsen. Anläggningens elproduktion från solen går att följa på www.soldata.se  Idag har anläggningen gått i ca 4 år.

Förslag på placering tidigt i projektet

Referenspersoner

Stefan Krusell, Science center

Andreas Drangsland, Gaia Solar

Är du intresserad av detaljerna kring projekt solcellsanläggning?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Jan.